#aytedebiyat hashtag via instagram | #aytedebiyat images

#aytedebiyat | See the top and most browsed pictures and videos about the #aytedebiyat

ESERLERİ ŞİİRLERİ: Şiirleri ilk defa “Namık Kemal, Hayatı ve Şiirleri” adını taşıyan bir kitapta toplanarak Saadettin Nüzhet Ergun tarafından yayınlamıştır. OYUN: Vatan Yahut Silistre (1873, yeni harflerle 1940), Zavallı Çocuk (1873, yeni harflerle 1940), Akif Bey (1874, yeni harflerle 1958), Gülnihal (1875), Celaleddin Harzemşah (1885, yeni harflerle 1977), Kara Bela (1908) ROMAN: İntibah (1876, yeni harflerle 1994), Cezmi (1880, yeni harflerle 1963) ELEŞTİRİ: Tahrib-i Harabat (1865), Takip (1885), Renan Müdafaanamesi (1908, yeni harflerle 1862’de Fuad Köprülü tarafından yayınlandı), İrfan Paşaya Mektup (1887), Mukaddeme-i Celal (1888) TARİHİ KİTAPLAR: Devr-i İstila (1871), Barika-i Zafer (1872), Evrak-ı Perişan (1872, yeni harflerle 1973), Kanije (1874), Silistre Muhasarası (1874, yeni harflerle 1946), Osmanlı Tarihi (1889, ölümünden sonra, yeni harflerle 3 cilt, 1971- 1974), Büyük İslam Tarihi (1975, ölümünden sonra). #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Pratik bilgiler 1 #aytedebiyat #edebiyatnotları

#ayt #aytedebiyat #edebiyatnotları

🦠 Beğen ve takipet. Bu sene cok iyi olacak @yks.nots @bir.nots . . . . . . . . . . . ... Etiketler🎖 #yks #2019yks #yksmatematik #yks2019 #yks2019tayfa #yksa #yksayt #tyt #tytayt #tyttürkçe #tyt2019 #tytmatematik #atyt #tytbiyolojikonuları #btyteam #tytcografya #tytçıkmışsorular #tytçözümler #tytdeneme #ayt #aytasözeri #aytmatematik #aytedebiyat #aayt #aytbi̇yoloji̇ #aytbiyoji #aytcografya

İntibah diğer adlarıyla Son Pişmanlık veya Sergüzeşt-i Ali Bey, Namık Kemalin, ilk kez 1876da yayımlanan bir romanı. Namık Kemal, İntibah romanını 1873-1876 yılları arasında sürgünde bulunduğu Kıbrıstaki Magosa Kalesinde kaleme almıştır. Amacı, Osmanlıcanın roman yazımına uygun olduğunu göstermektir. Namık Kemal bunu yapmak istemiş ama; özellikle de psikolojik tahliller kısmında dili iyi kullanamamıştır. Yazar, romana Son Pişmanlık adını koymuştur. Dönemde yapılan yayınları denetleyen Maarif Vekâleti, romanın başlığını yazara danışmaksızın İntibah: Sergüzeşt-i Ali Bey (Uyanış: Ali Beyin Macerası) olarak değiştirmiş, bazı kısımları sansürlemiştir. Romanın özgün metni bu nedenle günümüze ulaşmamıştır. Karakterler: Ali Bey: Yirmi bir yaşında, İstanbullu bir genç adam. Babıâlide kâtip olarak çalışmaktadır. Mahpeyker: Hafifmeşrep bir genç kadın. Dilâşûb : Genç, güzel, ahlaklı bir cariye. Fatma Hanım: Ali Beyin annesi. Atıf Bey: Ali Beyin çalışma arkadaşı. Mesut Bey: Atıf Beyin dayısı. İntibah, Türk Edebiyatı tarihinde ilk edebi roman olarak değerlendirilir. Romanda romantizm akımının etkisi görünür. Özellikle romanın başında yer alan uzun Çamlıca tasviri, romantizm etkisinin örneklerindendir. Bununla birlikte, roman boyunca Osmanlı kültürüne de sıkça atıf yapılır, her bölümün başında Divan edebiyatı şairlerinden bir beyitin yer alması bu durumun örneklerindendir. Romanın konusu, Türk halk edebiyatının eski meddah hikâyelerinden Hançerli Hanımın öyküsünden esinlenmiştir. Romanın 1876 yılında yapılan ilk baskısı, Namık Kemalin sürgünde olması nedeniyle, yazar adına yer verilmeden yapılmıştır. Cumhuriyetin ilânından sonra ise ilk kez 1944 yılında Latin harfleri ile baskısı yapılmıştır. Romanın bugüne kadar sayısız yayınevi tarafından sayısız baskısı #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Namık Kemal’in ilk romanı olan İntibah 1876’da yayımlanır. Ruhsal çözümlemelerin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemesiyle de İntibah Türk romanında bir başlangıç sayılabilir. Eleştirmenler Namık Kemal’in bu romanda yüksek bir edebi düzey tutturamadığı görüşünde birleşirler. Dört yıl sonra yayımladığı Cezmi, tarihsel bir romandır. Kırım Şehzadesi Adil Günay’ın yaşadığı aşk ve Cezmi’nin onu kurtarmak isterken geçirdiği serüvenlerle gelişen romanda Namık Kemal’in tam anlamıyla Avrupa Romantizmi’nin etkisinde olduğu izlenir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Zavallı Çocuk: Vatan Yahut Silistre ile aynı yıl yayınlanan bu eserde anneleri ve babaları tarafından sevemeyecekleri kimselerle evlenmek zorunda bırakılan gençlerin mutsuzlukları canlandırılır. Namık Kemal’in Magosa’da yazdığı bu eser üç perdeliktir. Akif Bey: 1874’te yayınlana bu eserde vatan fikri hakimdir, daha olgun bir tiyatro ve insan anlayışıyla karşılaşılmaktadır. Namık Kemal’in Magosa’ya giderken tasarladığı, zindana konulduğu gece yazmaya başladığı beş perdelik bir eserdir. Eserde yurtsever bir deniz subayının göreve koştuğu sırada karısının kendisine bağlılık göstermeyişini anlatırken, ahlaksal bir yorum da getirir. Gülnihal: 1875’te yayımlanan bu eserde, zalim bir Sancak Beyine karşı halkın isyanı yansıtılır. Namık Kemal’in “Celaleddin Harzemşah” la beraber siyasi ve ahlaki kanaatlerini en çok anlattığı, en çok kendisi olduğu eserlerden bir sayılır. Piyesin asıl adı Raz-ı Dil’dir; fakat Namık Kemal sonradan hem birçok yerlerini kaldırmış, hem de adını değiştirmiştir. Namık Kemal’in tiyatroları içinde en başarılı olanı kabul edilir. Sahneler canlı, bağlantılar ustalıklıdır ve olaylar birbirine girmemiştir. Eserde Victor Hugo ve Şekspir’in tesiri vardır. Beş perde olan bu oyunun sahnelenmesinde pek çok bölüm sansür tarafından çıkarılır. Celaleddin Harzemşah: Bu eser 1865’te yayınlanır. Eserin konusu, Harzemşahlar Devri Türk tarihinden alınır. On beş perdelik olan bu eser, daha çok, bir tarihi sahne romanı şeklinde yazılır. “Celal” Namık Kemal’in en şahsi eserlerindendir. İslam birliği düşüncesini kapsamlı bir biçimde sergiler. Namık Kemal bu oyunu oynanması için değil okunması için yazar. Kara Bela: Konu Babür Sarayından alınmış bu eser Namık Kemal’in belki üslup ve kurtuluş itibariyle en zayıf eseridir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Vatan Yahut Silistre: Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan bu eserini otuz üç yaşında kaleme alan Namık Kemal bu eserini 18733 yılında Güllü Agop Efendinin Gedikpaşa’daki tiyatrosunda temsil ettirir. 4 perdedir. Namık Kemal’in Türk sahnesi için yazdığı ilk tiyatro eseridir. Tiyatro tekniği bakımından zayıftır. Konu 2. Mahmut Devrindeki Şumnu Kuşatmasındaki bir olaydan alınır, 1854 Kırım Savaşı’ndaki Silistre Muharebesi’ne uygulanır. Eserde bir Osmanlı kahramanı olan İslam Beyin, kendisiyle beraber kıyafet savaşa katılan Zeynep isimli kızla, savaş sırasındaki vatanseverlikleri canlandırılır. Namık Kemal’in hayattayken oynanan tek piyesi budur. Bu eserin Namık Kemal’in hayatında büyük bir rolü vardır. Onun İstanbul’da küçük bir zümre arasında bile olsa uyandırdığı heyecan, şaire otuz sekiz aylık bir mahpusluk hayatına son vermesine sebep olur. Abdülaziz devrinin yenilik karşısındaki tereddütüne de son vermesine sebep olur. Bu eser yalnız ülke için değil, Avrupa’da da ilgi uyandırır ve beş dile çevrilir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Tiyatro türüne özellikle önem veren Namık Kemal, Hadika gazetesindeki bir yazısında tiyatronun her şeyden evvel faydalı bir eğlence olduğunu söyler. Namık Kemal tiyatrolarında yaymak istediği fikirleri ele alır. Oyunlarında Fransız romantiklerinin özellikle Victor Hugo’nun tesiri görülür. Tiyatroları, romantik tiyatronun bizdeki ilk örnekleridir. Namık Kemal’in altı tiyatro eseri vardır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Namık Kemal ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlar. İstanbul’a geldikten sonra eski ve yeni kuşaktan şairlerin bir araya gelerek kurdukları Ercümen-i Şuara’ya ve kimi divan şairlerine nazireler yazar. Şinasi’yle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilenmiştir. Şinasi’yle tanışmasından sonra şiirlerindeki içerik de değişir. Günlük konuşma dilinden alıntıların yanı sıra, o zamana değin geleneksel Türk şiirinde görülmemiş olan “hürriyet kavgası”, “esaret zinciri”, “vatan”, kalb-i millet” gibi yepyeni kavramlarla birlikte, doğrudan doğruya düşüncenin aktarılmasını amaçlayan bir tür “manzum nesir” oluşturur. Bosna Hersek Savaşları, 93 Harbi gibi olayların yarattığı sonuçlar, onun yazdığı vatan şiirlerini etkiler. Bu şiirlerin en tanınmışları arasında “Vaveyla”, “Vatan Mersiyesi”, “Vatan Şarkısı” ve “Hürriyet Kasidesi” yer alır. Namık Kemal şiirleriyle şiir tekniğine büyük bir katkıda bulunmuş sayılmazsa da o günler için alışılmamış diri bir sesle konuşmuş olması ve yapıtlarına kattığı yeni kavramlarla Türk şiirini Divan şiirinin edilgen edasından kurtarır. Bütün bu nitelikler onun Vatan Şairi olarak anılmasına yol açar. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Namık Kemal, Tanzimat Döneminde Avrupai Türk Edebiyatının nazımda ve nesirde en büyük isimlerinden biridir. Tanzimat Edebiyatının vatan ve hürriyet şairidir. Vatanseverliğe güç kazandıran şiirleri ve piyesleri, Osmanlı İmparatorluğu’na canlılık, hamlecilik, savaşçılık yolunda yeni bir ruh kazandırır. Namık Kemal, vatan aşkıyla hayatını o kadar doldurmuştu ki bir gün kendisinden bir şiir rica eden kızı Feride’ye bile şu satırları yazdırmıştır: Nine koynundan uyurken çıktım, Geldim amma bu cihana, bıktım. Bir kızım var sana kurban olsun, Oğlumun merkodi al kan olsun, Bu da Osmanlılara şan olsun! Sen gidersen yine gitmez şerefin, A vatan, Kâbe midir her tarafın? Namık Kemal’in hürriyetçiliği işleyen, hürriyet sesini getiren şiirleri, dikta idaresine karşı, kişi hürriyetlerini, toplum hürriyetlerini savunur; ama bütün kişilerin ayrı ayrı hür olmalarını ister. Türk milletinin, hür Türkler sayesinde doğrulacağına, yükseleceğine ve zafer kazanacağına inanır. Uzun yıllar sonra Atatürk, Namık Kemal’in bu ilkesi yolunda, Kurtuluş Savaşı’nı, Türk milletinin egemenliğini temsil eden T.B.M.M sayesinde ve bu düzeni yaratan bir lider olarak kazanır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Tanzimat Edebiyatı Dönemi şairlerimizden olan Namık Kemal, hürriyet, vatan, millet konularındaki eserleriyle Tanzimat Devrinin en gür sesli şairi olur, toplum için sanat ilkesine bağlanır, Türklüğün ve Osmanlı Devleti’nin düşmanlarına karşı maneviyatın yükseltilmesi yolunda didinir, böylece vatan şairlerimizin en büyüğü sayılır, diktaya karşı siyasi hürriyetleri elde etmek uğrundaki mücadelesiyle hürriyet kahramanı olur, her çağda vatanseverliğin ve hürriyetçiliğin sembolü ve bayrağı haline gelir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Ziya Paşa, Tanzimat Edebiyatı’nı oluşturan dört önemli tesiri kendi şiir ve nesirlerinde açıkça kullanır. Bu tesirler; Divan şiiri, mahallileşme cereyanı, âşık tarzı ve bilhassa Avrupa tesiridir. Ziya Paşa Defter-i Amal isimli hatırasında, edebi ve siyasi makalelerinde ve pek çok eserinde batı edebiyatının etkileri görülür. Tanzimat şairleri eski edebiyatı yıkmak isterler ancak bir yandan da Divan Edebiyatı’nın kültür, dil ve şeklini kullanmağa da devam ederler. Divan tarzı söyleyişlerin asırlardır süregeldiği düşünüldüğünde ve yeni tarzın yerleşmesinin bir anda mümkün olmayacağı kanısı ile bu eskiden tam anlamıyla uzak davranmama şekli devam etmiştir. Tanzimat Dönemi şairi olmasına rağmen dilde şiir söylemek Ziya Paşa için vazgeçilmez bir durumdur. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Ziya Paşa, Avrupa tarzı Türk Edebiyatı’nın ikinci önemli ismidir. Divan Edebiyatı kültürüyle yetiden ve o yolda şiirler söyleyen Ziya Paşa batıya döndükten sonra Türk Edebiyatı’na Avrupa tarzı bir yön vermeğe çalışan isimler arasına katılmağa çalışmıştır. Edebiyatı kullanarak insan haklarını ve özgürlüklerini savunmak, eski dil ve anlayışını değiştirip Türk Edebiyatı’na Batıya ait sosyal bir kimlik kazandırmak, halkın anlayabileceği bir dille, halkın zevklerine eğilerek halk şiirinin vezin ve şekillerinden yararlanmak, Ziya Paşa’nın bu davranış şekillerine de sürekli bağlı kaldığı da söylenemez. Ziya Paşa ne eski dilden ve şekillerden ayrı bir tutum sergileyerek en güzel eseri olan şiirlerini yazabilmiş, ne de sahip olduğu yeni fikirlerini şahsi ihtiraslarından uzak tutmayı başarabilmiştir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Şinasi’nin Eserleri: - Tercüman-ı Manzume (Fransızca’dan çeviri şiirler) - Şair Evlenmesi (Bir perdelik komedya) - Müntehabat-ı Eş’ar - Durub-ı Emsal-i Osmaniye - Müntehabat-ı Tasvir-i Efkâr(Edebi ve politik seçme yazılar) - Divan-ı Şinasi - Sadri Esbak merhum Reşit Paşa’nın methini yapan bazı makaleler #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Şinasi, Fransızca’dan manzum olarak tercüme ettiği bazı parçaları 1859’da Tercüme-i Manzume adıyla çıkarttı. Şiirimize ilk mazmun tercüme getiren Şinasi olmuştur. La Fontaine’den yaptığı tercümelere kendi de birkaç hikâye yazdı. Bunun yanında Jiberg’ten La Martin’den ve Racines’den de tercümeler yaptı. Birçok ilke imza atan Şinasi, Türkiye’de ilk özel gazeteyi çıkartmıştır. Gazeteyi çıkarmasındaki amaç halka halk diye hitap etmek, onlara Batının yeni fikirlerini anlatmağa ve benimsetmeğe çalışmaktı. Şinasi’nin diğer büyük çalışması ise çıkardığı Tercüman-ı Ahval Gazetesi’dir. Bu gazetenin çıkmasıyla yeni batı tarzlı Türk edebiyatı ve özel Türk gazeteciliği büyük bir gelişme göstermiştir. Yeni Türk Edebiyatı’nın kitap halinde 1860 yılında Tercüman-ı Ahval Gazetesi’nde yayınlanan ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi de yine Şinasi’nin eseridir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Divan şiirindeki parça güzelliği anlayışı yerine bütün güzelliğine önem verilir. Şiirin başından sonuna kadar bir düşünce etrafında gelişmesine ve konu birliğinin sağlanmasına çalışılır.. • Tanzimat şiirinde dört ana tema işlenir: Sosyal Ögeler (akıl, kanun, adalet, hak, millet, medeniyet, kültür...) Metafizik Ögeler (varlık, yokluk, ölüm, ruh, Allah...) Aşk Tabiat Şiirde divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

• Batı edebiyatından yapılan ilk şiir tercümelerini Tercüme-i Manzume adı ile 1859’da Şinasi yayınlar. Bunu Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği ilk tercüme olan Telemapue(telemak) 1862 takip eder. •Batıdan yapılan bir edebi tercüme Münif Paşa’nın Fransızca’dan çevirdiği Muhaberat-ı Hikemmiye (felsefi diyaloglar)dır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

•Halk için yazma görüşünün sonucu olarak konuşma dilinin yazı dili haline getirilmesi savunulmuştur. Tanzimat Edebiyatı sanatçılarının çoğu böyle düşündüğü halde eski alışkanlıklarından tamamen kurtulup konuşma dilinde yazmış değillerdir. Sade dil daha çok tiyatro, mektup, anı bazen de makale ve romanlarda kullanılmıştır. İkinci dönem sanatçıları ise konuşma dilinden daha çok uzaklaşmışlardır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatının sanatçılarından örnek alarak kimisi klasik (Şinasi, Ahmet Vefik Paşa) kimisi romantik (Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem) kimisi de realist (Samipaşazade Sezai, Nabızade Nazım) özellikler taşıyan eserler vermişlerdir. Ancak bu akımlar keskin çizgilerle benimsenmemiş ve uygulanamamıştır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Tanzimat Edebiyatı sanatçıları iki kuşağa ayrılır: * “toplum için sanat” anlayışına eser veren Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi * “sanat için sanat” görüşünü benimseyen Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #şinasi #namıkkemal #roman

Tanzimat Edebiyatı sanatçıları divan edebiyatında bulunan şiir, tarih, mektup gibi edebiyat türlerini batı anlayışına göre yenilemişlerdir. Ayrıca edebiyatımızda hiç bulunmayan makale, roman, tiyatro, hikâye, anı, eleştiri gibi yeni türleri getirmişlerdir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimat #tanzimatdönemi #genelözellikler #şinasi #edebiyat #roman

Tanzimat dönemi edebiyatçıları: İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamid Tarhan, Muallim Naci, Samipaşazade Sezai, Ahmet Mithat Efendi, Nabızade Nazım, Ahmet Vefik Paşa, Feraizcizade Mehmet Şakir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym #tanzimatedebiyatı #tanzimatdönemi #şinasi #namikkemal

Tanzimat edebiyatı, özellikle batılı devletlerin Osmanlı Devleti sınırları içindeki azınlıkların haklarını korumak için aldıkları tavrın sonucu olarak yürürlüğe giren Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra ortaya çıkan ve gelişen yeni edebiyat akımının ilk evresidir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi #tyt2019 #ayt2019 #ösym

Osmanlı her geçen gün biraz daha kötüleşip toprak kaybetmeğe devam etmiştir. Osmanlı’nın bu kötü durumundan faydalanmak isteyen Avrupalı devletler azınlıkları bahane ederek Osmanlı’nın iç işlerine müdahale etmeğe başlamışlar ve hatta tüm kontrolü ellerinde bulundurmuşlardır. Gerekli gördükleri yerde azınlıklara ayrıcalık verilmesini isteyerek sözde yenilik altında pek çok hak elde etmişlerdir. Bunlardan biri de 1839’da 2. Mahmut’tan sonra tahta çıkan Abdülmecit, Reşit Paşa’nın da etkisiyle yayınlanan Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayun) adlı siyasal içerikli bir fermandır. Bu nedenle 1839’da başlayan bu döneme Tanzimat Dönemi denir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni #edebi #edebibilgiler #edebiyatınşifresi

Sıtkı Efendi tarafından İstanbul Asmaaltı’ndaki matbaasında, 28 Temmuz 1863 tarihinde yayımlanmaya başlanan Mümeyyiz gazetesi, haftada bir kez “Çocuklara Mahsus Mümeyyiz” ismiyle bir çocuk gazetesini ek olarak vermiştir ki, ek olarak verilen bu gazete, ilk Türkçe çocuk gazetesi olmuştur. (Gerçek, 1931: 54) Gerçekte, “Menafi-i milliye ve havadis-i umumiyeye dair Osmanlı gazetesidir” ibaresiyle yayınlanan bir siyasi haber gazetesi olan Mümeyyiz, haberciliğe büyük önem verir. Haberlerin eskimeden, zamanlı olarak halka ulaştırılmasına dikkat eder. Diğer gazeteler haftanın iki veya üç günü yayımlanırken haftanın beş günü yayımlanan Mümeyyiz, ayrıca bazı günler halka haberleri derhal ulaştırabilmek düşüncesiyle iki ve hatta üç baskı dahi yapar. Birer sayfalık ekler halinde olan bu ilave Mümeyyiz’lerde yurtiçi veya yurtdışından önemli son dakika gelişmelerine yer verilir. 30 Ağustos 1864’de Paris muhasarasıyla ilgili gazete idarehanesine ulaşan son telgraf haberleri, ertesi günkü baskı beklenmeden 1 sayfalık ilave yayınlanarak aynı günün akşamı okuyuculara ulaştırılır. (Mümeyyiz-İlave 1864a: 1) 4 Eylül 1864 tarihinde ise Mümeyyiz üç baskı gerçekleştirmiş, Fransa’da iç karışıklıklar ve Louis Napoleon Bonaparte ile ilgili en son gelişmeleri biri öğleden sonra (Mümeyyiz-İlave 1864b: 1), diğeri akşam baskısı (Mümeyyiz-İlave 1864c: 1) olmak üzere iki ilave ile halka derhal ulaştırmıştır. Bu ilave baskı uygulaması başka gazetelerce de tatbik edilmiştir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

Teodor Kasap Efendi tarafından 1869’da yayımına başlanan Diyojen, Türk basın tarihindeki ilk müstakil mizah gazetesi olmuştur. Haftalık olarak çıkan ve Namık Kemal’in de yazılarının ve şiirlerinin yayınlandığı Diyojen, işi şakaya dökerek hükümeti tenkit eden ve zamanında çok başarılı olmuş bir gazetedir. (Çapanoğlu, 1970: 8) #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

Tanzimat döneminde Türk gazete okuyucularının yeni tanıştığı bir başka tür de kültür sanat gazeteciliği alanında olmuştur. Agop Baronyan Efendi tarafından İstanbul’da yayımlanan Tiyatro Gazetesi, ilk Türkçe tiyatro gazetesi olmuştur. 1874 yılında yayımına başlanan gazetede; 1870’lerin başında yeni yeni faaliyet göstermeye başlayan, hareketlenen Türk tiyatrosuna ilişkin haberlere, gelişmelere yer verilmiştir. (Ertuğ, 1970: 226) #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

🦠 Beğen ve takipet. Bu sene cok iyi olacak @yks.nots @bir.nots . . . . . . . . . . . ... Etiketler🎖 #yks #2019yks #yksmatematik #yks2019 #yks2019tayfa #yksa #yksayt #tyt #tytayt #tyttürkçe #tyt2019 #tytmatematik #atyt #tytbiyolojikonuları #btyteam #tytcografya #tytçıkmışsorular #tytçözümler #tytdeneme #ayt #aytasözeri #aytmatematik #aytedebiyat #aayt #aytbi̇yoloji̇ #aytbiyoji #aytcografya

Tercüman-ı Ahval’in 24. sayısından sonra Agah Efendi’den ayrılarak kendi başına gazete çıkarmaya başlayan Şinasi, 15 Haziran 1862’de yayımlamaya başladığı Tasvir-i Efkar’da aynı düşünce doğrultusunda harekete devam etmiştir, üstelik kendi gazetesinde daha kararlı bir tutum sergilemiştir. O zamana değin, değil basılı malzemelerde, şifahen bile söylenmesinden çekinilen meşrutiyet ve hürriyet kelimeleri ilk kez Tasvir-i Efkar’da kullanılmıştır. Tasvir-i Efkar, kamuoyunun önemini daha da öne çıkaran bir gazete olmuş ve dinamik bir kamuoyunun gerekliliğini, devletin menfaati açısından vazgeçilmez bir unsur olarak görmüştür ki, bu, Şinasi’nin gazetenin ilk sayısında kaleme aldığı sunuş yazısındaki “Her millet için elzem olan; halkın menfaatine sahip çıkan, ona tercüman olan gazetelerin varlığıdır...” (Tasviri Efkar 1862: 1) sözlerinden de anlaşılmaktadır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

Ali Suavi’nin Muhbir isimli gazetesi. İlk özel Türkçe gazetenin açtığı yolda ilerleyen Muhbir, hükümete yönelik eleştirilerinde çok daha sert bir üslup kullanmıştır çoğu zaman. İmtiyaz sahibinin Filip Efendi, gazetenin baş yazarının ise Ali Suavi olduğu gazete, 1866 yılında yayınlanmaya başlamış, Tanzimat döneminin en ileri fikir yazılarını yayımlayan gazete olmuştur. İnkılap fikrini savunan ve demokrasiyi öven türdeki yazılarıyla dikkat çekmiştir. (Koloğlu, 1994: 35) #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

Türk mizahı genel olarak sözlü ve yazılı mizah dönemi olmak üzere iki ana başlık altında incelenmekte dir. Yazılı mizah döneminin başlangıcını 19. yüzyılın ikinci yarısında yayınlanmaya başlayan mizah dergileri oluşturur. Türk Basın Tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan mizah dergileri yaklaşık yüzelli yıllık bir geçmişe sahip olmalarına karşın akademik anlamda yeteri kadar incelenmemiştir. Mizah dergilerinin tarihsel gelişimi noktasında farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte basın tarihine ilişkin kaynakların büyük bir bölümü yazılı mizah dönemini ve ilk Türkçe mizah dergisini Teodor Kasab tarafından çıkarılan Diyojen dergisi ile başlatmaktadır. Ancak 1870 yılında Filip Efendi ve Ali Raşid’in sahibi oldukları Terakki gazetesinin bir ek olarak yayınladığı ve gazete ile aynı ismi taşıyan Terakki dergisi Türkiye’nin ilk Türkçe mizah dergisi olma özelliğini taşımaktadır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

İkinci meşrutiyetin 1908’de ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı matbuat hayatında büyük bir canlılık meydana gelmiştir. Pek çok konu ve alanda gazete ve dergilerin yayımlanmaya başlandığı bu dönemde, özellikle mizah alanında pek çok süreli yayın çıkarılmıştır. 115 sayılık yayın hayatıyla hakkında rahatlıkla uzun ömürlü olarak bahsedilebilecek olan bu dönemin mizah gazetelerinden biri de Geveze Gazetesi’dir. İlki 63 ve ikincisi 52 sayıdan oluşan gazetenin ilk cildi, her gün neşredilen bir gazete olması hasebiyle mizahî bir gazetede olmaktan ziyade günlük haber gazetesi olarak değerlendirilir. İkinci cilt ise haftada iki gün yayımlanır ve mizah unsuru ilk cilde göre büyük ölçüde artmıştır. Her iki ciltte de karikatürler oldukça önemli bir yer kaplamakla beraber neredeyse tüm sayıların ilk sayfası ve çoğunlukla son sayfaların da bir kısmı karikatüre ayrılmıştır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

Osmanlı’da ilk özel, ‘bağımsız’ gazete ise 1840’ta çıkmaya başlar. Bu gazetenin adı Ceride-i Havadis,kurucusu, yayıncısı ve sahibi ise William Churchill adındaki bir İngiliz diplomattır. İşte trajik-komik öyküsü… İngiliz diplomattı William Churchill ava meraklı biridir. O dönem Üsküdar tarafında avcıların avlana bildiği ormanlar mevcuttur. Ava meraklı İngiliz diplomat bu ormanlara avlanmaya gider. Tavşan diye 14 yaşındaki bir çoban çocuğu gözünden vurarak kör eder. Osmanlı zaptiyeleri İngiliz diplomatı yakalayıp hapse atarlar. Olayı öğrenen İngiliz makamları İngiliz diplomatın hapsedilmesinden dolayı Avrupa’yı ayağa kaldırır. Kıyameti koparır… Dönemin Osmanlı Hariciye Nazırı bu duruma aldırış etmeyip “William Churchill yargılanacak!” diye diretir. Bunun üzerine İngilizler Osmanlı Sultanı 2. Mahmut’a başvururlar. ‘Padişah hazretleri’ olaya el koyarak diplomatın serbest bırakılmasını emreder. Hariciye Nazırı bu gelişme karşısında onurlu bir davranış sergileyerek görevinden istifa eder. Hapisten kurtulan av meraklısı, kör nişancı İngiliz diplomat, teşekkür için Osmanlı Sultan’ın huzuruna çıkar. Sultan, teşekkür için huzuruna çıkan İngiliz diplomatı William Churchill’e “yarım elma gönül alma” babında “dile benden ne dilersen” demiş! William Churchill de iki şey dilemiş: “Zeytinyağı ihraç ithal izni ve bir de gazete çıkartma beratı.” Padişah hem bu istekleri kabul etmiş, hem de William Churchill’e “devlet nişanı” verilmesine karar vermiş. 14 yaşındaki çoban çocuk gözünü, Osmanlı Hariciye Nazırı koltuğunu kaybetmiş. Bu trajik-komik olay sonucunda yaşadığımız topraklarda adı Ceride-i Havadis, kurucusu, yayıncısı ve sahibi ise William Churchill olan ilk özel, ‘bağımsız’ gazete yayınlanmaya başlamış. Satış yapmayınca devlet desteğiyle ayakta kalan bu gazete yarı resmi gazete olarak kayıtlara geçmiştir. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

İlk Özel Gazete: Tercüman-ı Ahval İlk sayısı 21 Ekim 1860ta çıkan Tercüman-ı Ahvalın, çıktığı dönemin ekonomik ve toplumsal yaşamı içerisinde önemli bir rol oynadığı söylenemez. Gazete, Agah Efendinin Avrupaya kaçmasından bir süre önce 1866 Şubatında çıkan 792. sayısıyla kapanmıştır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

İlk resmi gazete.. Takvim-i Vekayi,2. Mahmut Tarafından ilk resmi gazete olarak 1831′de çıkarılır.Padişah, reformlarının gerçekleşmesinde siyasi basın gücünün farkındadır. Yurt içinde kamoyu oluşturmayı hedeflediği kadar imparatorluktaki reform ve değişileri batı dünyasına duyurma arzusu içinde Arapça, Ermenice,Farsça, Fransızca, ve Rumca baskılarıda yayımlanmıştı.Resmi bir gazete olmasından dolayı makale içerikleri devletin görüşleri doğrultusundaydı. 1860′tan sonra sadece resmi duyurular ve kabul edilen yasa metinleri yayınlanır oldu.Türkiye Cumhuriyeti döneminde onun yerini Resmi Gazete almıştır. #edebiyat #edebiyatnotları #bilgi #sınavlar #sınav #tyt #ayt #aytedebiyat #sınavhaftası #sınavstresi #sınavnotları #edebiyatbilgi #edebiyatnotu #edebiyatöğretmeni

🦠 Beğen ve takipet. Bu sene cok iyi olacak @yks.nots @bir.nots . . . . . . . . . . . ... Etiketler🎖 #yks #2019yks #yksmatematik #yks2019 #yks2019tayfa #yksa #yksayt #tyt #tytayt #tyttürkçe #tyt2019 #tytmatematik #atyt #tytbiyolojikonuları #btyteam #tytcografya #tytçıkmışsorular #tytçözümler #tytdeneme #ayt #aytasözeri #aytmatematik #aytedebiyat #aayt #aytbi̇yoloji̇ #aytbiyoji #aytcografya

🦠 Beğen ve takipet. Bu sene cok iyi olacak @yks.nots @bir.nots . . . . . . . . . . . ... Etiketler🎖 #yks #2019yks #yksmatematik #yks2019 #yks2019tayfa #yksa #yksayt #tyt #tytayt #tyttürkçe #tyt2019 #tytmatematik #atyt #tytbiyolojikonuları #btyteam #tytcografya #tytçıkmışsorular #tytçözümler #tytdeneme #ayt #aytasözeri #aytmatematik #aytedebiyat #aayt #aytbi̇yoloji̇ #aytbiyoji #aytcografya

🦠 Beğen ve takipet. Bu sene cok iyi olacak @yks.nots @bir.nots . . . . . . . . . . . ... Etiketler🎖 #yks #2019yks #yksmatematik #yks2019 #yks2019tayfa #yksa #yksayt #tyt #tytayt #tyttürkçe #tyt2019 #tytmatematik #atyt #tytbiyolojikonuları #btyteam #tytcografya #tytçıkmışsorular #tytçözümler #tytdeneme #ayt #aytasözeri #aytmatematik #aytedebiyat #aayt #aytbi̇yoloji̇ #aytbiyoji #aytcografya

#tyttürkçe #türkçetüyo #tyt #aytedebiyat #ayt #alestürkçe #ales #alessözelmantık #dgs #dgssözelmantık #dgstürkçe #kpss #kpsssözelmantık #kpsstürkçe

🦠 Beğen ve takipet. Bu sene cok iyi olacak @yks.nots @yks.nots @yks.nots . . . . . . . . . . . ... Etiketler🎖 #yks #2019yks #yksmatematik #yks2019 #yks2019tayfa #yksa #yksayt #tyt #tytayt #tyttürkçe #tyt2019 #tytmatematik #atyt #tytbiyolojikonuları #btyteam #tytcografya #tytçıkmışsorular #tytçözümler #tytdeneme #ayt #aytasözeri #aytmatematik #aytedebiyat #aayt #aytbi̇yoloji̇ #aytbiyoji #aytcografya

Merhabalar🖐🏻 Yarın edebiyat sınavım var. Edebiyatı severim ama ezber ağırlıklı olmasa daha fazla sevicem.Neyse yeni bittim çalışmam.Okuldada tekrar edip hallederim heralde. #dopinghafıza #tyt #ayt #yks #2019tayfaçalışıyor #2019yks #2019tayfa #like #takipet #takip #gt #matematik #tytmatematik #aytedebiyat #edebiyat #cumhuriyetdönemi

🦠 ÖNEMLİ.. Beğen ve takipet. Bu sene cok iyi olacak @yks.nots @yks.nots @yks.nots . . . . . . . . . . . ... Etiketler🎖 #yks #2019yks #yksmatematik #yks2019 #yks2019tayfa #yksa #yksayt #tyt #tytayt #tyttürkçe #tyt2019 #tytmatematik #atyt #tytbiyolojikonuları #btyteam #tytcografya #tytçıkmışsorular #tytçözümler #tytdeneme #ayt #aytasözeri #aytmatematik #aytedebiyat #aayt #aytbi̇yoloji̇ #aytbiyoji #aytcografya

Selamlar arkadaşlar ❣️ 4 gündür yoktum inanın artık başımı kaşıyacak vaktim yok ki nasıl buraya girip post atabileyim diyorum kendi kendime. Aslında aklıma sürekli burası var. Sen o hesabı açtıysan bunun sorumluluğunu üstlenmelisin diyorum kendime ama çabalıyorum sürekli bu sene olmak zorunda diyorum kendime bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama evet bu sene başarmak zorundayım. Zor günlerden geçtim bi hayli yoruldum ama yılmamalıyım. Kendim için geleceğim için başarmalıyım, söz verdiğim kendim ve bazı insanlar var. Sözümü tutmalıyım. Verimli çalışmalar herkese 🦋 #tyt #ayt #yks #yks2019 #yks2019tayfaçalışıyor #durmakyokyoladevam #motivasyon #pesetmekyok #tyttürkçe #aytedebiyat #study #studyblog #working #çalışmak #l4like #l4l #instalike #instagood #likeforlikes

Özetlerin içinde kaybolan bir adet şevval yarın biyoloji sınavım var bende özetler çıkardım şimdi sıra tekrar etmekte Herkese iyi çalışmalar.❤️❤️❤️ #dersçalışmak #dersim #ders #tyt #ayt #aytmatematik #sayısal #eşitağırlık #aytmatematik #tyt2018 #2020tayfa #kırtasiye #kaynakönerisi #dersnotları #ders #başarmak #lise #üniversite #başarmak #raunt #tytbiyoloji #tytmatematik #fizik #fizikdersi #aytedebiyat #likeforlikes #likeforfollow #studyblog #studygram #study #sayısal #eşitağırlık #sözel #tm #mf

sınavlar yüzünden düzeni kalmayanlarda bugün . . . . . . . . . . . . . . #ayt #aytedebiyat #edebiyat #2019tayfa #2019yks #2019tyt #2019tayfaçalışıyor #2019tayfadersçalışıyor #studyblog #studyblr #studygram #studywithme

🌠15 Kasım.. Biraz yorgunum, kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor zamanla. Yaşımdan yorgun, yaşımdan telaşlıyım bu günlerde. Kaç yaşımdayım sahi? saymadım bilmiyorum. Belki kırklarımdayım belki otuzlarımda. Belki de doksan sene yuvarlandımbu dünyanın sırtında. Hiç bilmiyorum... Biraz yorgunum bu aralar, biraz kırgın, derinlerden kırılmış gibiyim. En çokda hayranım. Neye diye sorarsanız cevaplayamam belkide. İnsanlara hayranım. Duygusuzluklarına. Belki de başka bir şeydi anlayamadığım. Kurduğum cümlelerim kendimden de karışık. O yüzden belkide bu anlaşılmazlığım. Anlayamamışlığım... 🕊️. . . . #yks2019 #tyt2019 #motivasyon #aytmatematik #sınav #tyttarih #aytedebiyat #ayt #aytmatematik #yksmatematik #study# #2019tayfaçalışıyor #ösym #Ösymnin #tyt#yks#ayt #grikoçmotivasyon #fallowme #time #benimhalaumudumvar #başar #bookstagram #başarartık

#tyttürkçe #aytedebiyat #dilbilgisi #hukuk #tıp #eczacılık #dişhekimliği #pdr #psikoloji #fizyoterapist #eğitimfakültesi #işletme #diyetisyen #mühendislik

Hello... Evet yarın matematik yazılım var ve çalışıyorum(ölüyorum).Neyse işte öyle gidiyor hayat.Sizin hayatınız nasıl gidiyor? ° ° ° ° ° ° ° #lgs2005yolda #lgs2019 #lgs2005litayfa #lgs2019tayfa #lgs #lgsmatematik #yks2020 #yks2020tayfa #yksayttyt #book #kitap #kitapönerisi #studygram #studyblog #studyblr #studyblogger #likeforlikes #likeforfollow #ayt #tyt #aytmatematik #aytedebiyat #aytfelsefe #ayttürkçe #tytmatematik #tytedebiyat #tyttürkçe #tytfelsefe #tyt2020tayfa #ayt2020tayfa

Follow us social media accounts


This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All InstagramTM logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.