#fymangor hashtag via instagram | #fymangor images

#fymangor | See the top and most browsed pictures and videos about the #fymangor

TLC say to not to chase waterfalls but considering how happy we look I’d say otherwise! ☺️ Fabulous afternoon with @bangorsocscisociety (📸- @sparkes0482) ‪ #MyBangor #FyMangor #DigitalAmbassadors #BangorUni #PrifysgolBangor

Autumnal views from lecture halls makes a 9am more enjoyable! 🍁🍂 ‪ #MyBangor #FyMangor #DigitalAmbassadors #BangorUni #PrifysgolBangor#BangorAutumn

First time climbing and using an auto belay since camp finished and I’ve missed it all so much! 🧗‍♀️ ‪#MyBangor #FyMangor #DigitalAmbassadors #BangorUni #PrifysgolBangor

A allwch chi weld eich hun yn ein fideo Wythnos Groeso eleni? Wythnos Groeso ywr wythnos gyntaf yn y Brifysgol lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i gwrdd âu Arweinwyr Cyfoed, cyfarfod â staff a myfyrwyr yr ysgol academaidd, ymuno â chlybiau a chymdeithasau a llawer mwy! #WythnosGroeso #Bangor2018 #FyMangor #ArYCyd #Prifysgol #PrifysgolBangor #BywydMyfyriwr

Llongyfarchiadau i Kathryn Hockenbury ar dderbyn y Wobr Prifysgol Bangor #Fulbright 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇲️ Cyn dod i Fangor, bu Kathryn yn astudio yn @lebanonvalleycollege, ger Harrisburg, Pennsylvania, ac mae hi’n hanu o Malvern, yn yr un dalaith. Mae’r Wobr @the_fulbright_program yn galluogi myfyrwyr o’r Unol Daleithiau i astudio Gradd Meistr neu flwyddyn gyntaf doethuriaeth ym maes Astudiaethau Celtaidd, Ysgrifennu Creadigol neu Gwyddorau Morol. Mwy: http://bit.ly/2zLVQF8 #FyMangor #Bangor2018 #PrifysgolBangor #Cymru #UDA #BywydMyfyriwr

Nice to be back in one of my favourite places with my mum and the dog having a chilled Saturday ☺️❤️ ‪#MyBangor #FyMangor #DigitalAmbassadors #BangorUni #PrifysgolBangor

Cynhaliwyd y digwyddiad #LifeStartFest cyntaf yng Nghymru yma heddiw! Clywodd ein myfyrwyr gan siaradwyr amrywiol gan gynnwys @wearebattalion a Monika Kanokova. Cafodd myfyrwyr gynghorion ar sut i geisio am swyddi, eu brand personol a defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer dod o hyd i’r swydd berffaith! Croesawyd alumnus Seicoleg, Jack Newton yn ôl i Fangor hefyd. Enillodd Jack her @SLifeStart y llynedd, ac o ganlyniad, mae wedi cael swydd gyda @jcdecauxglobal! . . #FyMangor #PrifysgolBangor #BywydMyfyriwr #Gyrfaoedd #Cyflogadwyedd #Bangor

Had the best time with my committee and society over the past few days! Here’s to the year ahead! Repping our new jumpers as well! ❤️ @bangorsocscisociety#MyBangor #FyMangor #DigitalAmbassadors #BangorUni #PrifysgolBangor

Gobeithio eich bod wedi mwynhau #Serendipedd2018 ac wedi ymuno a nifer o glybiau a chymdeithasau! Diolch mawr i’r holl fyfyrwyr, staff, @undeb_bangor ac @umcb1976 am drefnu ffair mor wych 🙂 Diolch hefyd i’r cwmnïau ac elusennau lleol am arddangos. #PrifysgoBangor #Clybiau #Cymdeithasau #Gwirfoddoli #BywydMyfyriwr #Bangor2018 #FyMangor #ArYCyd

Mae Campws Byw ym Mhrifysgol Bangor yn gymuned gymdeithasol i holl breswylwyr neuaddau’r Brifysgol a chaiff ei rhedeg gan y Rheolwr Bywyd Preswyl a Chriw Campws Byw. Datblygwyd y rhaglen Campws Byw i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’ch amser mewn Neuaddau. Felly os mai glas fyfyriwr ar Ffriddoedd ydych chi, neu fyfyriwr yn dychwelyd i un o’n neuaddau, mae’ch rhan chi a’ch ymroddiad yn allweddol i’w wneud yn llwyddiant. Dyma Griw 2018-19! . . #Bangor2018 #FyMangor #ArYCyd #PrifysgolBangor #CaruNeuaddau #Bangor

Rydym wedi mwynhau cyfarfod ein myfyrwyr newydd! Mae nifer o weithgareddau wedi cael eu trefnu ar eich cyfer yn ystod yr Wythnos Groeso gan @umcb1976, @undeb_bangor a’r Criw Campws Byw - mwynhewch! . . #Bangor2018 #FyMangor #ArYCyd #PrifysgolBangor #JMJ

Gethin Morgan yw Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (@UMCB1976) – dyma fo’n trafod pwysigrwydd cefnogi myfyrwyr Cymraeg drwy gynnig cyfleoedd cymdeithasol a gwirfoddol. . Ewchi’n sianel #IGTV am y fideo llawn! . . #PrifysgolBangor #FyMangor #Bangor2018 #Prifysgol #FamaDirLle #Bangor #MyfyrwyrCymraeg

Ychydig o ddyddiau i fynd... Ailbostio @umcb1976 - Edrych ‘mlaen i’ch croesawu! #UMCB #WYTHNOSYGLAS #CYMRIC #Bangor2018 #FyMangor #arycydbangor

Ble aeth yr haul? . . . #fymangor #prifysgolbangor #cymru #bangor2018

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael eu derbyn i Brifysgol Bangor fis nesa! 🎉 Os ydych dal i chwilio am gwrs, mae ein Llinell Gymorth ar agor heddiw rhwng 8yb a 7yh. ☎️0800 3285763. . . #PrifysgolBangor #Bangor #Cymru #Prifysgol #FyMangor #Bangor2018

Pam dewis Bangor? Chwilio am le drwyr system glirio mis Medi yma? Cofrestrwch eich manylion drwyr ffurflen ac fe wnawn ni gysylltu â chi ar ddiwrnod y canlyniadau. https://www.bangor.ac.uk/clearing/index.php.cy #prifysgolbangor #fymangor #bangor #clirio #lefela

Pam dewis Bangor? Chwilio am le drwyr system glirio mis Medi yma? Cofrestrwch eich manylion drwyr ffurflen ac fe wnawn ni gysylltu â chi ar ddiwrnod y canlyniadau. https://www.bangor.ac.uk/clearing/index.php.cy #FyMangor #Bangor #PrifysgolBangor #Cymru #AddysgUwch #Bangor #Prifysgol

Ailbostio @dyddyfodoldi - Dewch i #stondin137 #colegcymraeg #eisteddfod2018 @caerdydd2018 i rannu eich atebion chi ir cwestiynnau yma fel mae Karen Wynne wedi wneud! #sgiliaucymraeg #bydgwaith @rowndarownd #dyddyfodoldi #fymangor

Myfyrwyr bodlon yn gosod Prifysgol Bangor ymysg prifysgolion gorau’r DU. Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eu cefnogaeth i’r brifysgol unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr! 🎉 Mwy ar y wefan http://bit.ly/2v7DNWo #ACF2018 #ACF #BywydMyfyriwr #PrifysgolBangor #Bangor #FyMangor #Prifysgol

Myfyrwyr bodlon yn gosod Prifysgol Bangor ymysg prifysgolion goraur DU Mae myfyrwyr Prifysgol Bangor wedi dangos eu cefnogaeth ir brifysgol unwaith eto yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr! 🎉 Mwy ar y wefan http://bit.ly/2v7DNWo #ACF2018 #ACF #BywydMyfyriwr #PrifysgolBangor #Bangor #FyMangor #Prifysgol

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd yn graddio heddiw. Mwynhewch y diwrnod! #Bangor2018 #prifysgol #PrifysgolBangor #myfyrwyr #graddio #myfyrwyr #bangor #bangoruni #BangorUniversity #graduation #students #university #MyBangor #FyMangor

Congratulations to all of our students who are graduating today. Enjoy the day! #Bangor2018 #prifysgol #PrifysgolBangor #myfyrwyr #graddio #bangor #bangoruni #BangorUniversity #graduation #students #university #MyBangor #FyMangor

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd yn graddio heddiw. Mwynhewch y diwrnod! #Bangor2018 #prifysgol #PrifysgolBangor #myfyrwyr #graddio #myfyrwyr #bangor #FyMangor

This is Abbie Cooke and she is one of our five graduation package winners! Congratulations Abbie on your degree and thank you for taking part in the NSS! #togetherwe #graduation2018 #classof2018 . . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #graduation #students #competition #nss #mybangor #fymangor #togetherwe #arycyd

Dyma Abbie Cooke ac mae hin un on pump enillydd pecyn graddio! Llongyfarchiadau Abbie ar graddio a diolch i chi am gymryd rhan yn yr NSS! #ArYCyd #graddio2018 #dosbarth2018 . . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #graduation #students #competition #nss #mybangor #fymangor #togetherwe #arycyd

Congratulations 🎉🎉🎉 #Repost @bangor_university with @get_repost ・・・ Congratulations to all of our students who are graduating today. Enjoy the day! #Bangor2018 #bangor #bangoruni #BangorUniversity #graduation #students #university #MyBangor #FyMangor

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd yn graddio heddiw. Mwynhewch y diwrnod! #Bangor2018 #prifysgol #PrifysgolBangor #myfyrwyr #graddio #myfyrwyr #bangor #FyMangor

Congratulations to all of our students who are graduating today. Enjoy the day! #Bangor2018 #bangor #bangoruni #BangorUniversity #graduation #students #university #MyBangor #FyMangor

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd yn graddio heddiw. Mwynhewch y diwrnod! #Bangor2018 #prifysgol #PrifysgolBangor #myfyrwyr #graddio #myfyrwyr #bangor #FyMangor

Congratulations to all of our students who are graduating today. Enjoy the day! #Bangor2018 #bangor #bangoruni #BangorUniversity #graduation #students #university #MyBangor #FyMangor

Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd yn graddio heddiw. Mwynhewch y diwrnod! #Bangor2018 #prifysgol #PrifysgolBangor #myfyrwyr #graddio #myfyrwyr #bangor #FyMangor

Congratulations to all of our students who are graduating today. Enjoy the day! #Bangor2018 #bangor #bangoruni #BangorUniversity #graduation #students #university #MyBangor #FyMangor

Croeso cynnes i chi gyd sydd yn ymweld â ‪ #‎DiwrnodAgoredBangor heddiw! #bangor2018 #fymangor #prifysgolbangor

Sut beth ydy bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor? Darganfyddwch sut beth ydy byw ac astudio ym Mhrifysgol Bangor. #‎DiwrnodAgoredBangor https://www.bangor.ac.uk/openday/expect.php.cy @umcb1976 #fymangor #bangor2018 #prifysgolbangor

Diwrnod bendigedig arall 😎 . . . #bangor2018 #prifysgolbangor #fymangor #bangor #cymru #haf #heulog #prifysgol

‪ #‎DiwrnodAgoredBangor - Dim ond wythnos i fynd! Mwy o wybodaeth am y diwrnod yma: http://www.bangor.ac.uk/openday/index.php.cy #fymangor #bangor2018 #prifysgolbangor

#Repost 🔁 Ein prif adeilad hyfryd yn y Celfyddyd! Peidiwch ag anghofio tagio ni yn eich lluniau prifysgol . . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #mybangor #fymangor #togetherwe #arycyd

#Repost 🔁 Our lovely Main Arts building! Don’t forget to tag us in your University pictures! . . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #togetherwe #arycyd #students #mainarts #trees #architecture #bluesky #sky #clouds #weather #summer #sunny #mybangor #fymangor

#Ailbostio gan @umcb1976 ・・・ Oes diddordeb gennych chi i fod yn Arwr fis Medi a helpu glasfyfyrwyr UMCB i symud fewn i JMJ ar y penwythnos cyntaf? Cysylltwch! Cewch grys am ddim a pwyntiau BEA! #fymangor #prifysgolbangor

Dyma stori Osian Williams, cyn fyfyriwr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r cyfryngau ... Darganfyddwch fwy am Fangor: http://bit.ly/1XLVG5M #Fymangor #Bangor2018 #DiwrnodAgoredBangor @ssp_media

#Ailbostio @undeb_bangor ・・・ Maen gyfnod cyffrous iawn yma yn yr Undeb. Maer tîm Sabothol newydd wedi dechrau ac wedi cael diwrnod cyntaf prysur i ddod i adnabod ei gilydd. #fymangor #undebbangor #teambuilding #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #bangoruniversityprifysgolbangor #studentsunion #students #su #handover #induction #teamwork #newteam #sabbs #sabbaticallife #sabbaticalofficer @bangor_university @prifysgolbangor @togetherbangor @arycyd_

Mae gan Brifysgol Bangor amrywiaeth eang o adnoddau dysgu i fyfyrwyr. Darganfyddwch fwy am Fangor yn ystod ein Diwrnodau Agored: http://bit.ly/1XLVG5M #DiwrnodAgoredBangor #Bangor2018 #fymangor

Sut beth ydi byw yn Neuadd John Morris Jones, y neuadd breswyl i Gymry Cymraeg a dysgwyr ym Mhrifysgol Bangor? Dewch i glywed am brofiadau ein myfyrwyr yn ystod ein Diwrnodau Agored: http://bit.ly/1XLVG5M @umcb1976 #FyMangor #bangor2018

Dyma Lleucu Myrddin sef Llywydd JMJ ich tywys o amgylch y Neuadd Breswyl. Gwyliwch y fideo i weld ystafell en-suite, cegin, ystafell gyffredin. Darganfyddwch fwy yn ystod ein Diwrnodau Agored: http://bit.ly/1XLVG5M @umcb1976 #FyMangor #bangor2018

Ôl-raddedig, dim ond 4 diwrnod ar ôl i chi gwblhau’r PTES! #ArYCyd gwnewch eich profiad ym Mangor hyd yn oed yn well. Edrychwch ar eich e-bost neu edrychwch ar eich ‘rhestr wirio’ ar fyMangor! . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #postgrad #mybangor #fymangor #togetherwe #arycyd #togetherbangor #arycydbangor #mainarts #bluesky #summer #ptes #pres #survey

Postgrads, you only have 4 days left to complete the PTES. #Togetherwe make your experience at Bangor even better. Check your email or check your To Do list on myBangor! . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #postgrad #mybangor #fymangor #togetherwe #arycyd #togetherbangor #arycydbangor #mainarts #bluesky #summer #ptes #pres #survey

Lleoliad Prifysgol Bangor - Does unman tebyg! Mae lleoliad Prifysgol Bangor, rhwng mynyddoedd Eryri ar môr, yn dod ag elfen unigryw i fywyd myfyrwyr. Gallwch gymryd rhan mewn bob math o weithgareddau awyr agored, crwydro ym Mharc Cenedlaethol Eryri, ymweld â chestyll a phentrefi hanesyddol neu ymlacio ar draethau hardd yr ardal. Os ydych chin un am antur - dewiswch Brifysgol Bangor! #‎DiwrnodAgoredBangor ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig: http://bit.ly/1XLVG5M #FyMangor #Bangor2018 @arycyd_

O Gymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #roadtrip #sunshine #llynpadarn #llanberis #snowdonia #eryri #northwales #cymru #home #mybangor #fymangor

Mae gan Brifysgol Bangor dros 150 o glybiau a chymdeithasau - ac mae aelodaeth am ddim! Dewch i’n gweld! ‪ #‎DiwrnodAgoredBangor‬ ydy’r ffordd orau i chi ddod i adnabod Prifysgol Bangor a darganfod yr hyn sydd gennym i’w gynnig: http://bit.ly/1XLVG5M #FyMangor #Bangor2018

After 5 days living and travelling in a @ford fiesta...... @katiejoo and Myself completed the Scotland North Coast 500 .....✅✅✅ . . #MyBangor #FyMangor #DigitalAmbassadors #BangorUni #PrifysgolBangor #driving #scotland #scotland500 #NC500 #Exploring #walking #mountains #loch #examfree

Searching for my dissertation motivation, I’m sure I’ve seen it around here somewhere...🧠💻📚📖 #studentnurse #study #dissertation #thirdyear #adultnursing #motivation #keepgoing #walking #summer #evening #northwales #mybangor #fymangor (📸@mk_ultra2)

Chuffed to be chosen as a Social Media Ambassador within the @bangor_university School of Healthcare Sciences (@shsbangor) 📸 #studentnurse #nursing #socialmedia #ambassador #instagram #facebook #twitter #bangor #northwales #mybangor #fymangor

Ydych chi’n myfyriwr ôl-raddedig? Dywedwch wrthym am eich amser ym Mhrifysgol Bangor! Oes rhywun hoffwch chi ddiolch? Rhannwch eich barn trwy gwblhau ein harolygon ôl-raddedig! Edrychwch ar eich e-boat neu gwiriwch eich ‘Rhestr Wirio’! #ArYCyd . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #mybangor #fymangor #ArYCyd #togetherwe #northwales #gwynedd #students #postgrads #postgraduates #thankyou #pres #ptes #diolch

Are you a postgrad? Tell us about your time at Bangor University! Got someone you want to thank? Share your views by completing our postgraduate surveys. Check your email or check your ‘To Do’ list on myBangor! #togetherwe . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #mybangor #fymangor #ArYCyd #togetherwe #northwales #gwynedd #students #postgrads #postgraduates #thankyou #pres #ptes #diolch

Apparently this is how I think you play squash 😂 I did get better I swear 🥇 #bangoruni #digitalambassadors #mybangor #fymangor #pryfisgolbangor #digitalambassador #togetherbamgor

Postgrads, it’s your chance to have your say! Share your views by completing our postgraduate surveys. Check your email or visit myBangor to take part. Head to your To Do list on myBangor, we’ve uploaded your personal link to the survey. Any problems feel free to get in touch! . . . #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #togetherwe #togetherbangor #arycyd #arycydbangor #mybangor #fymangor #students #uni #university #postgrads #postgraduates

Follow us social media accounts


This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All InstagramTM logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.