#prifysgolbangor hashtag via instagram | #prifysgolbangor images

#prifysgolbangor | See the top and most browsed pictures and videos about the #prifysgolbangor

The last club dive of 2018 was a successful run! Good visibility at Vivian quarry, featuring our sunken mannequin mates and a gnome! @bangor_university @undeb_athletau_bangor . . . . . #busac #letsgetwet #bangoruniversity #prifysgolbangor #scubadiving #ukdiving #coldwaterdiving #underwaterphotography #exploration

Llongyfarchiadau i Mark Barrow, Is-Lywydd (Addysg) @undeb_bangor sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr y @british_education_awards 🎉 Mae’r Gwobrau hyn yn hybu arbenigedd o fewn y gyfundrefn addysg ym Mhrydain ac yn dathlu unigolion sydd wedi rhagori o fewn y system addysg yn y DU. Mae’r seremoni wobrwyo ar 31 Ionawr – pob lwc Mark! . . #PrifysgolBangor #BywydMyfyriwr #ArYCyd #FyMangor

A great Christmas meal for BUSAC 2018. Huge thanks to everyone who came and to the Castle for preparing such great food and a few boozy treats for us! @bangor_university @undeb_athletau_bangor . . . . . #busac #letsgetwet #bangoruniversity #prifysgolbangor #scubadiving #christmasmeal #groupphoto #nightout

Neuadd Powis Hall. #bangoruni #powishall #neuaddpowis #prifysgolbangor #mural #edpovey

Mae hi’n ddydd Gwener a bron yn Nadolig felly dewch draw i far Ffynnon yn Pontio am goctel Nadolig! . It’s Friday and nearly Christmas so why not treat yourself to a festive cocktail over at Ffynnon bar, Pontio! . #prifysgolbangor #bangoruniversity #foodphotography #restaurant #cynnyrchcymraeg #coctel #cocktail #baileys #tiamaria #christmas #festive #xmas #nadolig #christmascocktail #fridayfeeling #friday

We LOVE our new tote bags....do you? Throwback to yesterday’s Christmas Fair. Thank you to everyone who came to our stall and to @bangor_university for putting on such an awesome event! . . . . #totebag #savetheocean #saynotoplastic #plasticfree #wastefree #prifysgolbangor #bangoruniversity #vegan #veggie #govegan #bangorvegsoc #bangoruniversity #bangor2018 #vegansofig #veganchristmas #christmas #christmasmarkets #innovate #sustainable #environment

Help us to help you! www.undebbangor.com/bangorstudentsurvey • Helpwch ni i helpu chi! #undebbangor #bangoruni #bangoruniversity #bangoruniversityprifysgolbangor #prifysgolbangor #bangorstudents @bangor_university @prifysgolbangor @undeb_athletau_bangor

Rydym yn falch o gefnogi ymgyrch @madeatuni a gafodd ei lansio heddiw i ddathlu sut mae prifysgolion yn gwneud gwahaniaeth i bobl, bywydau a chymunedau. Arweiniodd ymchwil gan yr Athro John Witcombe ym Mhrifysgol Bangor at greu 10 math newydd o reis, sydd wedi bod o fudd enfawr i ffermwyr yn Nepal ac India ac wedi helpu gwella bywoliaeth dros bum miliwn o deuluoedd. Mae’r mathau hyn o reis yn well oherwydd eu blas, eu bod yn gallu goddef sychder a’u bod nhw’n gallu ymwrthod â phryfed yn dda. Maen nhw’n cael eu tyfu ar o leiaf 500,000 hectar ac maen nhw’n cynhyrchu hyd at 40% yn fwy na’r mathau traddodiadol. Amcangyfrifir bod dau o’r mathau – a elwir yn Ashoka – werth £17 miliwn i deuluoedd tlotaf India bob blwyddyn. #MadeAtUni #PrifysgolBangor #FyMangor #ArYCyd #Ymchwil

Marchnad Nadolig llwyddiannus arall! Diolch i’r myfyrwyr, cymdeithasau a busnesau lleol am ddod gyda’ch nwyddau hardd a blasus. Diolch hefyd i dîm @b_enterprisingbangor am yr holl waith trefnu! 🌲🎉🧁🎺🎁🎅 . . . #PrifysgolBangor #Nadolig #MarchnadNadolig #Bangor #BywydMyfyriwr #Siopa #Anrhegion #Busnes

Today is Course Reps Dragons Den. Were currently on our 2nd presentation of the day. Here are Kieran and Mike from the Law school presenting their pitch for a Legal Academic Workspace. Mae Ffaur Ddraig Cynrychiolwyr Cwrs ymlaen heddiw. Da ni ar ein ail cyflwyniad or diwrnod at hyn o bryd gyda Kieran a Mike or Ysgol gyfraith yn cyflwyno ei cais at gyfer Ystafell Gyfraith Academiadd. #studentsunion #bangor #undebbangor #BangorUniversity #prifysgolbangor #coursereps #representation #democracy #dragonsden

SURPRISE! 🎉🎉 Instead of doing T-shirt’s or hoodies like other societies, we have created these VegSoc Tote Bags as a more sustainable way for you to carry all your veggie goodies! We will be selling them at the Christmas Markets in PJ hall today for £5, along with all these other delicious treats! 🎅🏼🎄☃️🎁 • • • • #veganrecipes #veganfood #prifysgolbangor #bangoruniversity #vegan #veggie #healthy #govegan #bangorvegsoc #bangoruniversity #bangor2018 #vegan #vegansofig #veganfood #veganfoodporn #vegans #veganfoodspot #veganfoodshare #veganjunkfood #veganjunk #veganjunkie #veganchristmas #christmas #veganbaking #baking #totebags #sustainable #environment

Hello guys! Tomorrow we are at Bangor Student Christmas Markets in PJ Hall from 12-5, with lots and lots of goodies including these amazing cupcakes, brownies, lemon drizzle cake and vanilla sponge 😍 ALSO we will have an exciting surprise that we have been working on and can’t wait to share with you guys tomorrow! See you there 😉 • • • • #veganrecipes #veganfood #prifysgolbangor #bangoruniversity #vegan #veggie #healthy #govegan #bangorvegsoc #bangoruniversity #bangor2018 #vegan #vegansofig #veganfood #veganfoodporn #vegans #veganfoodspot #veganfoodshare #veganjunkfood #veganjunk #veganjunkie #veganchristmas #christmas #veganbaking #baking

Mins pei? Mince pie? Cewch 25% oddi ar y pris gyda Yoyo! Get 25% off with Yoyo! #nadolig #mispei #christmas #mincepie #festive #save #bangoruniversity #prifysgolbangor #cynnyrchcymraeg #foodphotography #restaurant #food #bwyd

We’ve got a couple of tables left for this Friday evening at Teras Longe! Book now by calling 01248 388686 🎄🎅🏼 #prifysgolbangor #bangoruniversity #restaurant #festive #christmasmenu #christmasmeal #northwales #foodnorthwales

Cancen Nadolig yn lolfa Teras 🎄🎅🏼 Festive cake at Teras Lounge 🎄🎅🏼 #prifysgolbangor #bangoruniversity #festive #christmas #christmascake #cake #seasonal

Heno / Tonight - Southampton V Man Utd 5.30pm! 🍺 Peint am £2 / £2 pints #barunobangor #baruno #prifysgolbangor #bangoruniveristy

Repost from @streetbox1 • Its Christmaaaaaas ! From tomorrow throughout December every day (Except Sundays and Mondays) You can order from our Christmas Party menu- 3 Courses for a £10 or just a main meal for £8.50. Parties of up to 40 people catered for. To Start: Vegan Winter Vegetable soup with a warm bread roll. Main Course: Roast Turkey with all the trimmings roast potatoes, Vegetables and a rich roast gravy OR Vegan cashew nut roast with vegan roast potatoes, vegetables and a rich vegetable gravy. Dessert: Vegan mince pie crumble tartlet with Vegan Vanilla icecream. • • • • #veganrecipes #veganfood #prifysgolbangor #bangoruniversity #vegan #veggie #healthy #govegan #bangorvegsoc #bangoruniversity #bangor2018 #vegan #vegansofig #veganfood #veganfoodporn #vegans #veganfoodspot #veganfoodshare #veganjunkfood #veganjunk #veganjunkie #veganchristmas #christmas #sundaydinner #streetbox

Arbedwch 50% oddi ar gregyn gleision y Fenai y penwythnos hwn ym mwyty Gorad! Save 50% on Menai mussels this weekend at Gorad restaurant! #menaimussels #mussels #menai #menaistraits #cynnyrchcymraeg #prifysgolbangor #foodphotography #bangoruniversity #restaurant #fresh #local #supportlocal

𝗖𝘆𝗳𝗹𝘄𝘆𝗻𝗼 𝗬𝘀𝗴𝗼𝗹𝗼𝗿𝗶𝗮𝗲𝘁𝗵𝗮𝘂 Derbyniodd enillwyr ysgoloriaethau eu gwobrau yn y noson cyflwyno Ysgoloriaethau Mynediad a gynhaliwyd yn ddiweddar. Llongyfarchiadau i chi gyd! Dyfarnwyd dros 90 o ysgoloriaethau i gyd, gwerth dros £230,000, i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf newydd. Roedd y mwyafrif ohonynt yn derbyn gwobrau Ysgoloriaeth ar ôl rhagori yn arholiadau Ysgoloriaethau Mynediad y Brifysgol ei hun, neu am eu llwyddiant academaidd arbennig yn eu harholiadau lefel A. Mwy o fanylion am ein ysgoloriaethau: http://bit.ly/2TXQwqh . . #FyMangor #ArYCyd #prifysgolbangor

Undeb Bangor and our students Reclaiming the Night. Great to see so much support for this from our student body - thanks everyone. • Undeb Bangor a’n myfyrwyr yn adennill y nos. Roedd yn wych gweld cymaint o gefnogaeth gan y myfyrwyr - diolch i bawb • #reclaimthenight #nogreyarea #wearebangor #weareone #metoo #bangoruniversity #prifysgolbangor #undebbangor #adenillynos #saynotosexualviolence #students @bangor_university @prifysgolbangor @umcb1976

As part of our No Grey Area campaign we took to the streets of Bangor tonight to Reclaim the Night! . Thanks to all that came to march against sexual violence and for gender equality. . We even had a visit from TV production company @hanshs4c #howexciting . Gel rhan on ymgyrch No Grey Area aethom at ymdaith drwy Fangor heno i adennill y nos! . Diolch i bawb a ddaeth i gerdded gyda ni yn erbyn trais rhywiol ac o blaid can rhyw. . Mi wnaeth @hanshs4c hyd yn oed dod in gweld ni 😯 . #reclaimthenight #sexualviolence #sexualharrasment #metoo #nogreyarea #BangorUniversity #prifysgolbangor #studentsunion #outandaboutwithmark #campaign #genderequality #bangor

Some impressive cakes entered into todays science bake off competition. Which do you think is the best bake? 🍰 #prifysgolbangor #medicalscience #SMSbakeoff2018 #showusyourbakes #macmillan #northwestcancerresearch

Well be at the student Christmas market this year selling official merchandise! Come visit us at the Main Arts foyer. #christmasmarket #christmas #studentmarket #bangoruniversity #prifysgolbangor #bangor #official

Cregyn gleision y Fenai hanner pris ym mwyty Gorad 😮 Menai mussels half price for one week only at Gorad restaurant 😮 #menaimussels #restaurant #foodphotography #prifysgolbangor #bangoruniversity #pontio #bangor #bwydlleol #localproduce #welshproduce #cynnyrchcymraeg #cymraeg #ynysmon #livelocal

Sea Bass Risotto a Lemon 📍 Bwyty Gorad 😍 #seabass #prifysgolbangor #bangoruniversity #foodphotography #gorad #pontio #bwyd #food #nom #chef #cheflife #foodprep

AMAZING new Vegan Italian food menu at Torna a Surriento (Bangor High Street) @tornaasurrientobangor that both vegans and non-vegans will absolutely enjoy 😍 they have just rolled this out so definitely check it out, guys. It was delicious! — Amna @amnaxh • • • #vegan #italianfood #veganfood #prifysgolbangor #bangoruniversity #vegan #veggie #healthy #govegan #bangorvegsoc #bangoruniversity #bangor2018 #vegan #vegansofig #veganfood #veganfoodporn #vegans #veganfoodspot #veganfoodshare #veganjunkfood #veganjunk #veganjunkie #BangorVegSoc

Repost from @thenattyscientist - My favourite entrance into main arts #bangoruniversity #prifysgolbangor #latin #mainarts #studentlife #unilife

Pwdin bach fegan ym mwyty Gorad 😍 Mini vegan pudding at Gorad 😍 📍Gorad, lefel / level 2, Pontio. #minipudding #sweettreats #treattuesday #yum #nom #pud #sweettooth #mini #bangoruniversity #foodphotography #prifysgolbangor #vegan #puddings

Heno! Tonight! Get your tickets from Gorad resturant. #vegan #vegetarian #bangor #bangoruniversity #prifysgolbangor

Ailbostio @undeb_bangor: Yn Undeb Bangor, rydym yn credu y dylai pob myfyriwr allu byw ac astudio mewn amgylchedd diogel a llawn parch. Mae hynnyn golygu ein bod nin gwrthwynebu’n llwyr i unrhyw fath o drais neu aflonyddu rhywiol - rydym or farn nad oes unrhyw dir llwyd. . . Am fwy o wybodaeth ewch i www.undebbangor.com/nogreyarea #NoGreyArea #SexualHarassment #PreventionCampaign #NoMeansNo #Bangor #BangorSU #UndebBangor #BangorUni #PrifysgolBangor #StudentLife #SU #StudentsUnion

Repost from @undeb_bangor - At Undeb Bangor, we think that every student should be able to live and study in a safe and respectful environment. That means that we are completely opposed to any form of sexual violence and harassment – we believe that there is no grey area. . . For more information visit www.undebbangor.com/nogreyarea . . Yn Undeb Bangor, rydym yn credu y dylai pob myfyriwr allu byw ac astudio mewn amgylchedd diogel a llawn parch. Mae hynnyn golygu ein bod nin gwrthwynebu’n llwyr i unrhyw fath o drais neu aflonyddu rhywiol - rydym or farn nad oes unrhyw dir llwyd. . . Am fwy o wybodaeth ewch i www.undebbangor.com/nogreyarea #NoGreyArea #SexualHarassment #PreventionCampaign #NoMeansNo #Bangor #BangorSU #UndebBangor #BangorUni #PrifysgolBangor #StudentLife #SU #StudentsUnion

At Undeb Bangor, we think that every student should be able to live and study in a safe and respectful environment. That means that we are completely opposed to any form of sexual violence and harassment – we believe that there is no grey area. . . For more information visit www.undebbangor.com/nogreyarea . . Yn Undeb Bangor, rydym yn credu y dylai pob myfyriwr allu byw ac astudio mewn amgylchedd diogel a llawn parch. Mae hynnyn golygu ein bod nin gwrthwynebu’n llwyr i unrhyw fath o drais neu aflonyddu rhywiol - rydym or farn nad oes unrhyw dir llwyd. . . Am fwy o wybodaeth ewch i www.undebbangor.com/nogreyarea #NoGreyArea #SexualHarassment #PreventionCampaign #NoMeansNo #Bangor #BangorSU #UndebBangor #BangorUni #PrifysgolBangor #StudentLife #SU #StudentsUnion

1/2 RECIPE EXCHANGE & HOT CHOCOLATE - Thank you to everyone for coming to last nights event! We hope you got some inspiration for some new recipes! Talking about recipes, keep sending them in for our cookbook....we need as many as possible, and it’s a great chance to get your creations in an official recipe book! . Events coming up: (Get tickets for our ticketed events at any of our socials!) 26/11: Gorad Meat-Free Buffet (ticketed event - £8) 29/11: Christmas Snack Social 5/12: Christmas Markets in PJ Hall (Come buy a VegSoc Tote Bag from us!) 6/12: Christmas Meal @voltairebangor (ticketed event - £22.50) 10/12: VegSoc takeover @academi_bangor 13/12: Film Night & Sweets @alex8123_ And @joecstewart are in PONTIO Level 5 until 4pm today for anyone who wants to get tickets for our Gorad and Voltaire events!

My favourite entrance into main arts #bangoruniversity #prifysgolbangor #latin #mainarts #studentlife #unilife

Hyd at 50% oddi ar nwyddau brand yn siop Ffriddoedd! Up to 50% off selected lines at Ffriddoedd shop! #sale #sel #blackfriday #dyddgwenerdu #bangoruniversity #bangoruni #prifysgolbangor #siop #shop #bangor

Siopwch heddiw ar www.siopprifysgolbangor.co.uk Shop exclusively online today at www.bangorunishop.co.uk #bangoruniversity #prifysgolbangor #bangoruni #uni #blackfriday #sale #uniwear #uniclothes

Heddiw #arycyd #prifysgolbangor

Another happy shopper! #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #uniclothes #bangor #wrapupwarm

Excited for Christmas? Come along to our Christmas Meal at Voltaire on the 6th December! • • This beautiful meal was cooked by @alex8123_’s boyfriends mum for a pre-Christmas meal we had back in October 😂 Christmas doesn’t have to be about a turkey on the table, it’s about the family (and for those who like a drink!) 🍻 • • • • #vegetarianrecipes #veganrecipes #veganfood #prifysgolbangor #bangoruniversity #vegan #veggie #healthy #govegan #bangorvegsoc #bangoruniversity #bangor2018 #vegan #vegansofig #veganfood #veganfoodporn #vegans #veganfoodspot #veganfoodshare #veganjunkfood #veganjunk #veganjunkie #veganchristmas #christmas #sundaydinner

As part of our Disability History Month, this is a video of our VP for Education, Mark Barrow with some useful suggestions on how you can avoid making the lives of people with disabilities harder than it should be. Well be posting a new video every week! There is more information on events that are happening through the month on our website. . . Fel rhan on Fis Hanes Anableddau, dyma fideo on IL Addysg, Mark Barrow gydag awgrymiadau er mwyn peidio gwneud bywyd pobl ag anableddau yn anoddach. Bydd fideo gwahanol yn cael ei ddangos bob wythnos. Mae mwy o fanylion am y digwyddiadau syn digwydd drwyr mis ar ein gwefan. . #disability #month #dontparkonthepavement #tips #BangorUniversity #prifysgolbangor #studentsunion #undebbangor #undebmyfyrwyr

Pwdin bach ar gyfer dydd Llun. Mini puddings for Monday 😍📍 Bwyty Gorad Resturant! . . #prifysgolbangor #bangoruniversity #foodphotography #pudding #pwdin #mondaymotivation #treat #foodlove #nom #yum #chocolate #monarlwy #cheescake #minipuddings

Llysgennad @serowlands yn joio efo cyn-lysgennad @cadimair yn Aber heno #rhyngol2018 #prifysgolbangor #dyddyfodoldi

We are at Ysgol Tryfan today, to talk about the Plastic Free Bangor campaign! Your Students Union is committed to reducing plastic consumption. @harryriley_ @devalkins #markandmingle #outandaboutwithmark #plasticfreebangor . Rydym yn Ysgol Tryfan heddiw yn siarad am Bangor Ddi-blastic. Mae eich Undeb Myfyrwyr yn gweithion galed i leihau defnydd plastic! . #BangorUniversity #prifysgolbangor #studentsunion #studentlife

Amser sglodion am ddim eto hefo’r app Yoyo o 3yh tan 6yh!🍟🍟🍟 It’s that time again- Free Chips with the YoYo app available from 3pm until 6pm!!!🍟🍟🍟 #bwytayfedbangor #barunobangor #prifysgolbangor #bangoruniversity

Blue sky date efor ciwti yma ☁️⛅ #friends #food #blueskycafe #prifysgolbangor

Work looking epic in today’s rays ... what a beautiful day ☀️#mainarts #bangor #prifysgolbangor #bangoruniversity #bangoruni #wintersun #beautifulday #lunchtime🍴 #friday #weekend #univeristy

Another successful pool session, floating, flipping and swimming. Even the sailing captain cant deny he prefers to be under the water 😉 @undeb_athletau_bangor @bangor_university @prifysgolbangor . . . . . #busac #letsgetwet #bangoruniversity #prifysgolbangor #scubadiving

Thank you to everyone that came to our indoor picnic event this evening, we had a blast! See pics at end for a little dancing on the chairs to our Spotify playlist 😄 • • • • #vegetarianrecipes #veganrecipes #veganfood #prifysgolbangor #bangoruniversity #vegan #veggie #healthy #govegan #bangorvegsoc #bangoruniversity #bangor2018 #vegan #vegansofig #veganfood #veganfoodporn #vegans #veganfoodspot #veganfoodshare #veganjunkfood #veganjunk #veganjunkie #picnic #veganbuffet #buffet #pasta #snacks #food

Rocky Road ‘Willy Wonka’ 😍 📍 Bwyty Gorad Restaurant 😋 #willywonka #rockyroad #cake #love #lovefood #bangor #bangoruniversity #prifysgolbangor #nom #yum #chocolate #siocled #foodphotography #ThursdayTreats

Bu myfyrwyr @bangorindian yn dathlu Diwali gyda Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru yng Nghaerdydd yr wythnos hon! . . . #Diwali #IndiaCymru #Caerdydd #PrifysgolBangor #FyMangor #ArYCyd

Gay blessings on the university 🌈 . . . . #gay #queer #bangor #northwales #gwynedd #mainarts #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #cymraeg #cymru #wales

Heddiw yw’r diwrnod, cewch eich talebau yn barod oherwydd maer brechdanau Nadolig wedi cyrraedd. Todays the day get your vouchers ready because the Christmas sandwiches have arrived! #Yoyo #free #vouchers #bangor #bangoruni #bangoruniversity #prifysgolbangor #points #rewards

Science is neat, but Im afraid its not ver forgiving. #bangoruniversity #prifysgolbangor #bramble #strangerthings #mrclarke #gloomy #scienceblock

Archebwch eich hwdi graddio nawr - buy your graduation hoodie now! Www.bangorunishop.co.uk #bangoruniversity #prifysgolbangor #prifysgolbangoruniversity #bangoruni #bangorunigraduation #graduation #wintergraduation #graduate #graddio #bangor

Archebwch fwrdd yn Lolfa Teras nawr / Book your table at Teras Lounge today - 01248 382558 reservations@bangor.ac.uk #christmas #christmaslunch #christmasdinner #xmas #xmaslunch #xmasdinner #xmas #nadolig #prydnadolig #partidolig #dolig #bangor #prifysgolbangor #bangoruni #bangoruniversity #bwyd #food #welsh

Dros y penwythnos, teithiodd y teulu Erasmus o Sir y Fflint i Ynys Môn ar gyfer dathliad pen-blwydd 80. Ar y ffordd, fe wnaethon nhw alw ym Mangor ller oedd tair cenhedlaeth wedi mynychur Brifysgol. Graddiodd Taid, Peter Erasmus, yn 1960 gyda gradd mewn Ffiseg. Treuliodd ei yrfa fel athro Ffiseg yn Ysgol Uwchradd Treffynnon. Graddiodd y Tad, Tim Erasmus, yn 1985, ac aeth ymlaen i gwblhau PhD mewn Hanes yn 1989. Mae Tim yn athro Hanes yn Ysgol Alun, Yr Wyddgrug. Cwblhaodd Tom Erasmus gradd mewn Hanes yn 2012, ac yna astudiodd cwrs MA mewn Busnes a Marchnata yn 2013. Ar hyn o bryd, maen gweithio i gwmni Informa yn Llundain. Penblwydd Hapus Peter! #PrifysgolBangor #FyMangor #ArYCyd #Alumni

Ysgrythu gwobrau @welshmusicprize gyda @_rhianh, llongyfarchiadau ir ennillwyr! // Lazering the @welshmusicprize with @_rhianh, congratulations to the winners! #welshmusicprize #welshmusic #welshmusicprize2018 #awards #glass #engraving #welsh #wales #cymru #bangoruniversity #prifysgolbangor #fablab

Our remembrance performance went amazingly! Thank you for being there, and thank the fallen for their service🥀 #LestWeForget #thankyou100 #bangoruniversity #prifysgolbangor #bangoruniversityacapella #acapella #breadandroses

Follow us social media accounts


This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All InstagramTM logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.