#samenwerking hashtag via instagram | #samenwerking images

#samenwerking | See the top and most browsed pictures and videos about the #samenwerking

Wist je dat De Directrice ook ontwerpopdrachten op maat doet? Vanavond een inspirerende brainstormsessie gehad met Simone van Photographed by Simone. Wil je weten wat hier uit gaat rollen? Houd mijn Facebook en Instagram dan in de gaten. #dedirectrice #photographed_by_simone #ontwerpopmaat #samenwerking #brainstorm

Outside shoot @Rotterdam. . Makeup by me Photo : @pictures_palumbo Hair : @dee_miss_dee_it_is Model : @cherelv.aa

Ensaio Feminino #photoshoot #work Makeup by me Fotógrafo @ricardomaluff⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #samenwerking #makeupartistlife #undiscovered_muas #thenetherlands #brazil #doingwhatilove #shorthair #makeup #catharinehill #marykaybrasil #vultcosmetica #lashes #contém1g #inglot #contour #color #naturallightphotography #makeupartistsworldwide #passion #chasingdreams #eusouexpertmakeup ⠀⠀⠀⠀ ⠀

Weer een paar mooie polo’s en werkbroeken mogen bedrukken voor een zakelijke klant VKSSCHIEDAM #samenwerking #vksschiedam #logo #parkeertechniek #parkeer #recreatie #recreatietechniek #polo #VKS #bedrijfskleding #tripplecolor #perfectbusiness

Twee drukke opeenvolgende weken voor de #Ouddorpse #Reddingsbrigade. Naast meerder inzetten in beide weken sprongen de zondagen er met 2 grote acties bovenuit. Op zondag 5 augustus kwam via het #kustwachtcentrum de melding binnen dat er een jonge zwemmer in de problemen was voor #strandtent de Zeester. Na een kort gegil was de zwemmer niet meer gezien. In de tussentijd waren de vriendin en vader van de in problemen geraakte zwemmer het water in gegaan om hulp te bieden, echter door de hevige #stroming waren ook zij in problemen gekomen. Als gevolg op de melding is direct een voertuig met #Lifeguards richting de locatie van de melding gegaan en hebben deze een #zwemmenderedding uitgevoerd. Nadat alle betrokkenen weer veilig de kant bereikt hadden, zijn de zwemmers en Lifeguards op de post van de Reddingsbrigade #medisch nagekeken. Op een, voor de #slachtoffers, lichte onderkoeling na bleek gelukkig iedereen in orde dankzij dit puike werk van de Lifeguards. Op zondag 12 augustus kreeg de Ouddorpse Reddingsbrigade via een badgast bij strandtent #Iloon de melding dat er een zwemmer in de problemen was, rechts voor de #strandtent. Als gevolg van de ernst van deze #melding en de locatie tussen onze twee #bewakingsgebieden in, is er vanaf de #reddingspost #Flaauwewerk een voertuig met Lifeguards richting het incident gestuurd en zijn vanaf reddingspost #Brouwersdam een voertuig en waterscooter met bemanning ter plaatse gegaan. Het kustwachtcentrum besloot op basis van de melding ook #KNRM Ouddorp buiten en KNRM Stellendam te alarmeren, net als het #kustwachtvliegtuig. Ongeveer 45 minuten na het opstarten van de #zoekactie is door het kustwachtcentrum besloten deze te stoppen. Gelukkig is er niemand als vermist op gegeven en bleek het een loos alarm. Let bij het #zwemmen goed op voor de stroming, deze kan voor verraderlijke situaties zorgen! #ouddorp #trots #vrijwilligers #ouddorpbeach #hulpverlening #lifeguard #samenwerking #hulpdiensten #eilandgo #ophetstrand

In het najaar hebben wij een leuke samenwerking op de planning! Heeft u al kennis gemaakt met de Kennemerloopfiets? Dit is uw kans! Natuurlijk met een culinaire verwennerij van Villa Westend & Brasseriedenk

Elke 2 weken vouw ik alle was op. Ik hang alle jurkjes in de kast. Ik zorg dat de vloeren leeg zijn en dat het huis er stralend opgeruimd uit ziet. Komt er hoog bezoek? De schoonouders, een afgevaardigde van de keuning? Nee; de schoonmaakster komt morgen. 😂😂 • • • #thefeediscomplete #midsizestyle #instaoutfit #psfashion #ootdcurvy #curvesaresexy @ullapopken_de #samenwerking #dailyoutfit #whatiwore #look #lookoftheday #lookstyle

Vanaf vandaag zijn we gestart met een grote #flyeractie in heel Flevoland! Hopenlijk bereiken we alle gastouders binnen een maand 👍🏼 #samenwerking #gastouderbureau #gastouder #gastouderlandflevoland #almere #dronten #zeewolde #swifterbant #biddinghuizen

SNEAK PREVIEW👀 Kom tijdens het Berkelfestival naar Rekken en fiets langs de Berkel over Nederlandse en Duitse paden. Tijdens je tocht wordt je verrast door plekken waar je waarschijnlijk nog nooit bent geweest!😍 Wim Giesbers, woonachtig in Rekken en een kenner van het gebied, heeft tijdens zijn eigen ontdekkingstochten verschillende fietsroutes samengesteld om ook anderen te laten genieten van de schoonheid van dit gebied. De Berkel verbindt grensoverschrijdend en tijdens je tocht ontdek je dan ook de Berkel aan de Duitse zijde. Laat je hierbij verassen door plekken die je waarschijnlijk nog niet kent of eerder hebt gezien. 🤗 Fiets bijvoorbeeld de route naar Stadt Vreden en Zwillbrock (38 km) met diverse toeristische hoogtepunten langs de Berkel en in Zwillbrock de beroemde Flamingo kolonie! Ook kun je kiezen voor de Vijf dorpen tocht (36 km) door Zwillbrock, Ellewick, Ammeloe, Oldenkott en Rekken! De routes zijn gratis af te halen bij café Kerkemeijer in Rekken en dus in eigen tempo te volgen. De routes bevatten naast de route- informatie ook informatie over de plekken die je tijdens je tocht tegenkomt.🔍 Met wie stap jij op de fiets om dit grensoverschrijdende avontuur te beleven? 🚲 👉Kijk voor alle informatie op: https://berkelfestival.eu/grensoverschrijdende-fietstocht/ #berkelfestival #berkel #rivier #verbinding #samenwerking #borculo #zutphen #almen #lochem #eibergen #rekken #gemeenteberkelland #gemeentezutphen #gemeentelochem #waterschaprijnenijssel #coesfeld #vreden #gescher #billerbeck #stadtlohn #achterhoek #jedoethetindeachterhoek #cultuurzomer #ontdekken #fietsen #duitsland #grens #avontuur #fiets

Noors-Nederlandse samenwerking! Drie jaar lang verbleven Noorse gedetineerden in de Nederlandse gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. De reden was het cellentekort in Noorwegen. Vandaag vertrokken de laatste Noren vanaf Groningen Airport Eelde met de gedetineerdenvlucht 🛫. Op 1 september eindigt de samenwerking formeel na de sleuteloverdracht. Check ook onze Story⬆️ . . #bijDJI #samenwerking #Noorwegen #Noren #Norgerhaven #Veenhuizen #vliegtuig #GroningenAirport #Eelde #gevangenis #gedetineerden #overdracht #cel #cellentekort . @dienstvervoerenondersteuning

SNEAK PREVIEW 👀 EefdeWaterkracht (powered by LochemEnergie) viert tijdens het Berkelfestival dat er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd in de Berkel! Kom op 25 augustus 2018 ook naar het feest aan de sluis in Eefde! 🎉 Naast alle informatie is er een hapje, een drankje en muziek, waarop je direct jouw dansmoves kunt laten zien! 🎶 De kracht van water is indrukwekkend: een druppel holt al een steen uit. LochemEnergie wil dat we in de gemeente Lochem zoveel mogelijk eigen, schone energie gaan opwekken. Waterkracht is daar zeer geschikt voor. 💦 Het afleidingskanaal van de Berkel komt bij de sluis in Eefde, met een behoorlijk verval, samen met het Twentekanaal. Op deze plek, aan de zuidzijde van de sluis, vieren we de bouw van de waterkrachtcentrale.📣 Kom tijdens het Berkelfestival ook naar het feest aan de sluis in Eefde! Iedereen is welkom! Met wie ga jij de dansvloer op? 💃 👉Kijk voor alle informatie op: https://berkelfestival.eu/eefdewaterkracht-lochemenergie/ #berkelfestival #berkel #rivier #verbinding #samenwerking #borculo #zutphen #almen #lochem #eibergen #rekken #gemeenteberkelland #gemeentezutphen #gemeentelochem #waterschaprijnenijssel #coesfeld #vreden #gescher #billerbeck #stadtlohn #achterhoek #jedoethetindeachterhoek #cultuurzomer #ontdekken #feest #sluis #waterkracht #waterkrachtcentrale #muziek #dans

Tussendoortje! • 7u vanmorgen begonnen in uniform met de vroege dienst. Gestart met een aanhouding buiten heterdaad. Daarna maar 1 melding gehad van een inbraak in een restaurant. Nog even wat beelden wezen bekijken bij de recherche en verder wat papierwerk gedaan. • Van een collega, werkzaam op een andere afdeling kreeg ik het verzoek om tijdens deze dienst mee te gaan op een controle. Dit was in burger dus snel omkleden in mn normale kloffie. Snel even doornemen waar ik heen ga en naar wie. Hop in de auto en naar de plaats van controle. Het verliep soepeltjes! Einde controle & weer terug naar binnen voor de afwikkeling. • Een divers dagje dus... • #politieoostbrabant #politiehelmond #jeugdagent #samenwerking #vroegedienst #aanhouding #melding #schriftelijk #controle #afwerking #diversiteit #afwisseling #schakelen #iederedagisanders #zokomjenogeensergens #tussendemeldingendoor #mooiwerk #inclusiefheuptasje

Eén van de gelukkige winnaars van onze kleurwedstrijd: Bente! Hartelijk gefeliciteerd en veel plezier met je prijs. #kleurwedstrijd #winnaar #kleinekunstenares #wijkagent #politie #Burgernet #metzijnallen #samenwerking #PolitieDuiven #RivierenlandOost

Goed verwend bij SecureLink! Na een heerlijke lunch ook nog verrast met een lekker toetje🍦🍨 #klantbezoek #securelink #sliedrecht #security #cybersecurity #samenwerking #it #recruitment

Vandaag kregen wij een melding van een storing van de lift op het station #Zaltbommel. Boven op het perron stond een vrouw met een scootmobiel welke niet naar beneden kon komen. De monteur zou er nog een aantal uur over doen voordat deze de lift kon maken. Wij hebben samen met wat omstanders de scootmobiel naar beneden gedragen en de vrouw geholpen beneden te komen. Super samenwerking! Bedankt! #station #lift #samenwerking #politie

Aan het woord: Ambassadeurs van het Berkelfestival! “Zelf ben ik helaas tijdens het Berkelfestival niet in het Berkeldal aanwezig, maar met een andere vereniging - waar ik lid van ben - aan de Moesel. En dat terwijl we net terug zijn van vakantie in het Ahrdal. Zo kom je heel dicht bij de droom van onze initiatiefnemer en helaas veel te vroeg overleden voormalig voorzitter Jan Ribbers, om in één zin te spreken over Ahrdal, Moeseldal, Berkeldal. Een goed en succesvol Berkelfestival toegewenst!” Marja Schulenberg-v.d. Werf - Voorzitter Vereniging Vrienden van de 3e Berkelcompagnie Op de foto: Marja Schulenberg-v.d. Werf en wethouder Marijke van Haaren (Berkelland) onthullen de Badende in Borculo op 31 oktober 2016. Op de achtergrond ziet u de Berkelzomp met de Berkelschippers. #berkelfestival #berkel #rivier #verbinding #samenwerking #borculo #zutphen #almen #lochem #eibergen #rekken #gemeenteberkelland #gemeentezutphen #gemeentelochem #waterschaprijnenijssel #coesfeld #vreden #gescher #billerbeck #stadtlohn #achterhoek #jedoethetindeachterhoek #cultuurzomer #ontdekken #ambassadeur #verbinden

Binnenkort op mijn blog! #samenwerking met @mooimanoek 🌸🎥🎬 #kimsdailythings

NIEUWE BLOG 💫 || Het gezicht achter @forestandbear.nl ; ben jij ook zo benieuwd? Lees dan snel mijn nieuwe blog! En als extraatje staat er een leuke kortingscode in die jullie, lieve volgers, kunnen gebruiken. 🖤 #linkinbio . . . #hetgezichtachter #forestandbear #coldcoffeemommy #samenwerking #collab #collaboration #stationary #invulboeken #posters #kaarten #instamom #webshop #mamablogger #nieuweblog #lifeasastudent

Dank je wel lieve @vlogstarlaylavanegeraat voor alle mooie en fijne kados die ik gisteren van je gekregen heb. 😊 Ik ben super blij met onze mooie samenwerking en kijk uit naar alle mooie masterclasses Vloggen en Video Editing die nu al gepland en volgeboekt zijn na de zomervakantie. #makeyourownmagic #welovetovlog #waardering #samenwerking

Slagroomtaart van @blue_billywig om ons partnership te vieren. Daar worden we blij van. Dank voor de samenwerking en de taart! . . . #videoproductie #videomarketing #partnership #collaboration #celebrate #cake #hardknocklife #entrepreneur #samenwerking #vieren #taart #zwaarleven #ondernemen

SNEAK PREVIEW 👀 Kom tijdens het Berkelfestival heerlijk slapen, ontbijten en fietsen langs alle activiteiten bij B&B Hotel De Kastanjefabriek in Eibergen, pal aan de Berkel! ☀️ Heerlijk overnachten in één van de mooie, nieuwe hotelkamers, slapen op een Auping boxspring en douchen onder een echte regen douche. ‘s Morgens schuif je tussen 7:00 en 10:00 uur aan bij het ontbijt en daarna pak je vol energie de fiets om langs alle leuke Berkelfestival activiteiten te gaan!🚲 Met wie kom jij overnachten en genieten aan de Berkel? 😍 De overnachtingen zijn inclusief ontbijt en fiets. 👉Kijk voor alle informatie op: https://berkelfestival.eu/de-kastanjefabriek/ #berkelfestival #berkel #rivier #verbinding #samenwerking #borculo #zutphen #almen #lochem #eibergen #rekken #gemeenteberkelland #gemeentezutphen #gemeentelochem #waterschaprijnenijssel #coesfeld #vreden #gescher #billerbeck #stadtlohn #achterhoek #jedoethetindeachterhoek #cultuurzomer #ontdekken #hotel #fietsen #ontbijten #auping #kastanjefabriek #slapen

Niets is te groot voor ons #vorsselmans #samenwerking #trotsoponswerk

Vorig jaar maart kwam ik terecht bij loopbaancoach @hanneke_ikbv. Ik wist niet wat ik wilde en was al diverse keren voor langere tijd naar het buitenland geweest om tussendoor in Nederland te werken, zonder zicht op de toekomst. Met Hanneke ging ik een loopbaantraject in en werkte ik aan mijn Masterplan i.c.m. diverse gesprekken. Daar kwam uit voor mezelf beginnen als VA en daardoor ook de vrijheid behouden die ik nodig had. Mijn eerste angst was ‘hoe kom ik aan klanten!’. Hanneke zei in juli 2017, ‘ik zoek een VA!’. Zo gezegd zo gedaan. Al een jaar werken Hanneke en ik met heel veel plezier samen! Ik help haar met content creatie, posts inplannen, we sparren over weggevers, blogtitels voor haar, maar ook voor mij. En nu ik in Nederland ben spreken we ook face-to-face af, hebben we een soort van teammeeting. De volgende staat aankomende maandag gepland. ——————————————————————— Hanneke, gefeliciteerd met onze 1-jarige samenwerking! 🍾💐 . . . #samenwerking #directeurvanjeeigenikbv #loopbaancoaching #loopbaancoach #1jarigjubileum #goedesamenwerking #virtueelassistent #reizendvirtueelassistent #virtualassistant #socialmediaassistent #digitalenomade

Vanaf 1 september kan iedereen bij Robin Gosen van RG-Fysiotherapie terecht voor fysiotherapie, manuele therapie, dry needling en revalidatietrajecten. De praktijk zal zich vestigen in het pand van Sjàhto. In deze editie lees je over de samenwerking tussen beide bedrijven. #samenwerking #nog7nachtjes

INFLUENCER 📸 Check de pagina van @faye.bone om deze TE gekke jurk van @donnalissabykim te winnen. We hebben hem in 2 designs en nog op voorraad in de winkel. #winactie #najaarscollectie #influencer #samenwerking #toffechick #fayebone #donnalissabykim #ootd #affordablefashion #womenweardaily #schagen #dresstoimpress #jurkjes

18!!🎁🎈🎉 HIEP, hiep, hoera onze middelste zoon is 18 jaar geworden vandaag 😃 Nu is het nog bewolkt, maar ik hoop dat we buiten kunnen zitten 🙌🏻 Vooral omdat er ook vrienden komen van hem 😉 Wij gaan er een toffe dag van maken. Ik wens iedereen een fijne dag vandaag 🎈🎈🎈 --------------------------------------------- Betoncire tafel met eikenhouten poten is gemaakt door @r_de_b_meubels_op_maat ------------------------------------------- #spon #samenwerking #garden #plants #tuin #bohochic #interiør #interior #myhometoinspire #industrial #livingroom #shabbyhomes #eclectic #rustichomedecor #homestyling #styling #instahome #myinterior #home #interior4all #homeadore #interiores #bohemian #passion4interior #madeleineshouse72 #rusticmodern #interiorstyling #gardener #brickwall #walldecor

Schoonmaken is belangrijk! Stop kleine spullen in een waszak en daarna in wasmachine 😊 Dank aan collega Mascha van der Griendt @maschavan #Hersenwerkvoorhonden #Hersenwerk #samenwerking #SamenZijn #verbinding #Snuffelen #Puzzelen #focus #concentratie #hondengedrag #hondenopvoeding #hondentraining #dogtraining #followus #follow #dogs #dog #honden #hond #dogsofinstagram #braingamesfordogs #doglover

inseparable? visible or invisible? look or stare? what is the difference between you and me? #samenwerking #denoorderbrug #nietaangeborenhersenletsel #samenmakenwemooiedingen #herestonewfriends #wezijnallemaalgewoonmens #portretfotografie

🎂TAART! En champagne🍾 Want we hebben iets te vieren.. #celebrating #cheers #samenwerking #proost #taart #happymonday

YESSS 💪🏻 Ik ren omdat het me TOP laat voelen, sinds 2012 verslaafd en nooit meer gestopt 🤸🏼‍♀️ Sinds wanneer ren jij? Of ooit van plan te beginnen? Het kan je leven totaal veranderen, just sayin 😏... - YESSS 💪🏻 Yo corro porque me hace sentir TOP, desde 2012 enganchada al correr y nunca lo he dejado desde entonces 🤸🏼‍♀️ ¿Desde cuando corres tú? ¿O tienes planes de empezar a hacerlo? Correr puede cambiar tu vida, lo digo por experiencia 😏... #hardlopen #correr #corredora #hardloper #samenwerking #letsgoBAM #zalandostyle #underarmour

Dat je met een bedrijf in contact komt wat perfect bij je past.. want tja, je houdt van kokkerellen en alles wat er mee te maken heeft.. ik schreef er al 2 blogs over en vandaag kwam er een derde online.. Fijne avond!

SNEAK PREVIEW 👀 Start tijdens het Berkelfestival met jouw deelname aan het tennistoernooi By Chiel 35+ bij LTC Zutphen!🥇 35 plussers: of je nu beginner bent of flink gevorderd: meld je aan voor dit sportieve en gezellige tennistoernooi aan de Berkel! 🎾 Het toernooi wordt afgetrapt op zondag 26 augustus 2018 en duurt t/m 2 september 2018! Misschien maak jij wel een vliegende start tijdens het Berkelfestival! Schrijf je nu in en wie weet win jij de titel! 🏆 👉Kijk voor alle informatie op: https://berkelfestival.eu/by-chiel-ltc-zutphen/ #berkelfestival #berkel #rivier #verbinding #samenwerking #borculo #zutphen #almen #lochem #eibergen #rekken #gemeenteberkelland #gemeentezutphen #gemeentelochem #waterschaprijnenijssel #coesfeld #vreden #gescher #billerbeck #stadtlohn #achterhoek #jedoethetindeachterhoek #cultuurzomer #ontdekken #tennis #toernooi #sport #titel #wedstrijd

Bij Van de Plas krijgen we regelmatig nieuwe opdrachtgevers. Zo ook onze nieuwe opdrachtgever uit Loosbroek, daar verzorgen wij gasten in een prachtige bourgondische tuin. #bourgondisch #loosbroek #samenwerking #horecapersoneel #gastheerschap #vacature #hospitality #work #fun

Heb je ook zoveel leuke vakantiefotos klaarliggen? Als je nu een claim bij EUclaim indient, krijg je een kortingscode voor Fotofabriek.nl. Je ontvangt maar liefst 60(!) procent korting op je fotoalbum! #Fotoalbum #fotoboek #fotofabriek #EUclaim #samenwerking #vakantiefoto #vertraging #annulering #vergoeding #zomervakantie

Hoi! Ik schreef een artikel met 3 tips om je beter te voelen in je lijf! Geflankeerd door deze outfitfoto’s😎 het artikel is te vinden in de link in biooooo! • • • • #instaoutfit #samenwerking #ullapopken #midsizestyle #psfashion #outfittoday #ootdcurvy #bodyneutrality #curves #selflove #outfit #ootdcurvy

Afgelopen vrijdag organiseerden wij een co-creatie sessie om, samen met #rotterdammakeithappen en huurders van de Kroon, ideeën te ontwikkelen voor de gevel van @dekroonrotterdam. #cocreatie #creatieveworkshop #ontwerp #rotterdammakeithappen #dekroonrotterdam #samenwerking

Tof gesprek vandaag met #tanjabos van #gewoonspeciaal @tanjabos.gewoonspeciaal ! Ze blijkt gewoon speciaal’ te zijn! We kwamen tijd tekort dus wordt vervolgd.. alvast weten waarvoor je bij haar terecht kunt? https://gewoonspeciaalbegeleiding.nl op een mooie #samenwerking voor #jongeren in #apeldoorn 🙌🏼

Gevraagd: tips of aanbevelingen voor mooi servies voor het presenteren van gebak en taart! Een leuke samenwerking met een bedrijf(je) kan ook! #dtv #presentatie #samenwerking #tips #taart #cake #gebak #servies #plateau #bord #plate #kookwinkel

Vila X @elaisaya collectie! Bij ons in de winkel verkrijgbaar!♥️ #vila #blogger #samenwerking #collection #vantilburgonline #vantilburgwomenfashion

In juli gaven wij een feestje voor vrienden met een thema; Mexican Fiesta. Vandaag laat ik je meer zien van de voorbereiding en de aankleding, inclusief 🦄 piñata, uitnodigingen en cactussen 🌵. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Geef jij wel eens een thema feestje? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Link in bio! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #pinata #piñata #fiesta #mexicanfiesta #mexicaansthema #themafeestje #unicorn #unicornlove #eenhoorn #zondersnoep #feestje #feest #birthdayparty #uitnodigingen #kaartje2go #samenwerking #versieringen #aankleding #cactussen #prettywoman #happy #foodie #foodblogger #foodquotesnl

Ben je het overzicht kwijt? Is je to-do lijst te lang? Voel je de donkere wolken in je bedrijf steeds groter worden omdat je het te druk hebt? Ik geef je graag weer overzicht en ondersteun je met taken die je niet per se zelf hoeft te doen! #onlineondernemen #samenwerking #overzicht #virtueelassistent #flexibiliteit

Vanmorgen druk geweest bij een flinke brand op de A59 bij Rosmalen. Betrof een aanhanger met kleding welke in brand was gevlogen. #brand #politiedenbosch #brandweer #ambulance #rijkswaterstaat #a59 #samenwerking

De vakantie in eigen land is weer voorbij! Wat heb ik genoten van de afgelopen weken. Ik heb een roadtrip gemaakt door Nederland. Ik heb leren golfen en leren zeilen. Ik ben heel vaak naar het strand geweest en ik heb zoveel mooie zonsondergangen mogen zien! En dat allemaal met vrienden en familie. • Wat een feestje is deze zomer. Voor wat mooie plaatjes zie mijn Instagram @roadtocompassion • Maar na een tijd van rust, reflectie en studeren gaan we er weer vol tegenaan! Volgende week draai ik alweer mijn eerste event en deze week hebben we de eerste meeting met het team van @yesweconnect We gaan weer mooie events neerzetten om de verbinding tussen collega’s te versnellen. Ik heb er ontzettend veel zin in! • #tijdvoorreflectie #coaching #zzper #reflectie #eindevakantie #projectmanager #projectleider #events #eventmanagement #eventmanager #teambuilding #samenwerking #verbinding #carolaconnects #ondernemen #ondernemendevrouwen #impact #onboarding #kwartaalbijeenkomst #2daagse

SNEAK PREVIEW GRENSOVERSCHRIJDEND👀 De Berkel verbindt inwoners van de Berkelsteden in Nederland en Duitsland! Speciaal voor tijdens het Berkelfestival organiseren Team Forum BildungsBerkel en Biologische Station Zwillbrock een fietstocht in en rond Borculo! 🚲 📌 Borculo 🗓 26 Augustus 2018 Grenzenlose Berkel – Rund um Borculo!☀️ Borculo ist eine beschauliche Kleinstadt an der Berkel in Gelderland. Die Historie des Ortes geht weit zurück bis ins Mittelalter und auch die Schifffahrt auf der Berkel lässt sich bis ins 16. Jh. zwischen Borculo und Zutphen verfolgen. Auf der Radtour werden die geschichtsträchtigen Ereignisse rund um Borculo lebendig, die besonders mit dem Namen des Münsteraner Fürstbischofs Bernhard von Galen verbunden sind. Im 17. Jh. überfiel er zweimal die Herrschaft Borculo und ließ dabei die Stadtmauern schleifen. Neben den historischen Bezügen werden auch die naturräumlichen Besonderheiten im Mittelpunkt der Tour stehen. Gleich mehrere Museen laden zu interessanten Streifzügen und auch hier kann man die Berkelzomps an verschiedenen Tagen im Jahr in Aktion sehen.💦 👉Zusatzinformationen: https://berkelfestival.eu/radtour-forum-bildungsberkel/ met Biologische Station Zwillbrock e. V. #berkelfestival #berkel #rivier #verbinding #samenwerking #borculo #zutphen #almen #lochem #eibergen #rekken #gemeenteberkelland #gemeentezutphen #gemeentelochem #waterschaprijnenijssel #coesfeld #vreden #gescher #billerbeck #stadtlohn #achterhoek #jedoethetindeachterhoek #cultuurzomer #ontdekken #fietsen #fietstocht #verhalen #genieten #geschiedenis

ODIN’59 ⚽️ DE CLUBLIJN . . Als trotse sponsor van @hsvodin59 hebben wij de gehele CLUBLIJN in de winkel hangen maar is ook te bestellen op de vernieuwde webshop: www.odin59.clubwereld.nl . . Koop bijvoorbeeld een regenjas met gratis clublogo met daarop ook je naam! Of toch dat jasje met capuchon.. omdat die lekker warm is doordat hij van binnen met fleece gevoerd is! Ook gaaf met logo én initialen!! Misschien toch liever een rugzak of sporttas... alles is mogelijk, kijk op de webshop of kom gezellig langs! . . Clublogo is altijd GRATIS! Naam of initialen is €1,50 per letter! Meteen klaar terwijl u wacht! . . Deze actieprijzen op de actieflyer zijn geldig t/m 31-10-2018!! We zien u graag in de winkel! . . #voetbal #odin59 #heemskerk #soccer #voetbalclub #clublijn #clubkleding #sport #intersport #beverwijk #team #club #bedrukken #voetballen #jako #korting #samenwerking #clubwereld #nieuw #webshop #sport #sporten #intersportveldhuis #sporttothepeople #clublogo #sponsor #trots #samensterk

Mooi opgeleverd project in #HomeSweetHome. Met dank aan Lotte Augustijns. #Vorsselmans #Schüco #samenwerking #engagement #excellentie

BVV DE KENNEMERS ⚽️ DE CLUBLIJN . . Als trotse sponsor van @bvvdekennemers hebben wij de gehele CLUBLIJN in de winkel hangen maar is ook te bestellen op de vernieuwde webshop: www.dekennemers.clubwereld.nl . . Koop bijvoorbeeld een regenjas met gratis clublogo met daarop ook je naam! Of toch dat jasje met capuchon.. omdat die lekker warm is doordat hij van binnen met fleece gevoerd is! Ook gaaf met logo én initialen!! Misschien toch liever een rugzak of sporttas... alles is mogelijk, kijk op de webshop of kom gezellig langs! . . Clublogo is altijd GRATIS! Naam of initialen is €1,50 per letter! Meteen klaar terwijl u wacht! . . TIJDELIJKE ACTIE: Bij aankoop van clubkousen twv €11,99 krijgt u een cadeaubon van €10,- cadeau! Deze bon is te besteden op voetbalschoenen! Deze actieprijzen op de actieflyer zijn geldig t/m 31-10-2018! Daarna ontvangt u als BVV de Kennemers lid: 10% korting We zien u graag in de winkel! . . #voetbal #bvvdekennemers #beverwijk #soccer #voetbalclub #clublijn #clubkleding #sport #intersport #team #club #bedrukken #voetballen #jako #korting #samenwerking #clubwereld #nieuw #webshop #sport #sporten #intersportveldhuis #actie #sporttothepeople #clublogo #sponsor #trots #samensterk

ADO’20 ⚽️ DE CLUBLIJN . . Als trotse sponsor van @ado_20 hebben wij de gehele CLUBLIJN in de winkel hangen maar is ook te bestellen op de vernieuwde webshop: www.ado20.clubwereld.nl . . Koop bijvoorbeeld een regenjas met gratis clublogo met daarop ook je naam! Of toch dat jasje met capuchon.. omdat die lekker warm is doordat hij van binnen met fleece gevoerd is! Ook gaaf met logo én initialen!! Misschien toch liever een rugzak of sporttas... alles is mogelijk, kijk op de webshop of kom gezellig langs! . . Clublogo is altijd GRATIS! Naam of initialen is €1,50 per letter! Meteen klaar terwijl u wacht! . . Deze actieprijzen op de actieflyer zijn geldig t/m 31-10-2018!! We zien u graag in de winkel! . . #voetbal #ado20 #heemskerk #soccer #voetbalclub #clublijn #clubkleding #sport #intersport #beverwijk #team #club #bedrukken #superezels #voetballen #jako #korting #samenwerking #clubwereld #nieuw #webshop #sport #sporten #intersportveldhuis #sporttothepeople #clublogo #sponsor #trots #samensterk

FC UITGEEST ⚽️ DE CLUBLIJN . . Als trotse sponsor van @fcuitgeest hebben wij de gehele CLUBLIJN in de winkel hangen maar is ook te bestellen op de vernieuwde webshop: www.fcuitgeest.clubwereld.nl . . Koop bijvoorbeeld een regenjas met gratis clublogo met daarop ook je naam! Of toch dat jasje met capuchon.. omdat die lekker warm is doordat hij van binnen met fleece gevoerd is! Ook gaaf met logo én initialen!! Misschien toch liever een rugzak of sporttas... alles is mogelijk, kijk op de webshop of kom gezellig langs! . . Clublogo is altijd GRATIS! Naam of initialen is €1,50 per letter! Meteen klaar terwijl u wacht! . . Deze actieprijzen op de actieflyer zijn geldig t/m 31-10-2018!! We zien u graag in de winkel! . . #voetbal #fcuitgeest #uitgeest #soccer #voetbalclub #clublijn #clubkleding #sport #intersport #beverwijk #team #club #bedrukken #team #voetballen #jako #korting #samenwerking #clubwereld #nieuw #webshop #sport #sporten #intersportveldhuis #sporttothepeople #clublogo #sponsor #trots #samensterk

KV STORMVOGELS DE CLUBLIJN . . Als trotse sponsor van KV STORMVOGELS hebben wij de gehele clublijn in de winkel hangen of bestel de kleding & accessoires in onze webshop: www.shop.intersportveldhuis.nl! . . Koop bijvoorbeeld een regenjas met gratis clublogo met daarop ook je naam! Of toch dat jasje met capuchon.. omdat die lekker warm is doordat hij van binnen met fleece gevoerd is! Ook gaaf met logo én initialen!! Misschien toch liever een rugzak of sporttas... alles is mogelijk, kijk op de webshop of kom gezellig langs! . . Clublogo is altijd GRATIS! Naam of initialen is €1,50 per letter! Meteen klaar terwijl u wacht! . . Deze actieprijzen op de actieflyer zijn geldig t/m 31-10-2018!! Daarna krijgt u weer 10% korting! We zien u graag in de winkel! . . #korfbal #kvstormvogels #uitgeest #stormvogels #korfbalclub #clublijn #clubkleding #sport #intersport #beverwijk #team #club #bedrukken #samenwerken #korfballen #jako #samenwerking #clubwereld #nieuw #webshop #sport #sporten #intersportveldhuis #korfball #sporttothepeople #clublogo #sponsor #trots

Naar aanleiding van heterdaad woninginbraak in Helmond samen met collegas van @politie_helmond ter plaatse de woning dichtgezet. Nadat de woning was dichtgezet door collegas en de deur was geopend door de sleutelhouder de woning betreden. Ondanks meerdere waarschuwingen dat #DH-Mick binnen naar ze op zoek zou gaan bleven de twee inbrekers zich verschuilen in naar wat later bleek de voorraadkast. Op aanwijzen van #DH-Mick de deur van de kast geopend en daar zaten twee geschrokken inbrekers welke onder dreiging van #DH-Mick naar de grond konden worden gepraat en vervolgens werden afgeboeid en afgevoerd. Mooie samenwerking met @politie_helmond @politiedeurnenl @politie_helikopter. Tevens dank aan de buurtbewoners/melders door zeer snel handelen tot deze aanhouding kunnen komen. #samenwerking #alverstopjejenogzosneldehonddievindtjewel #heterdaad #woninginbraak #k9 #k9onduty #politiehond #schutzhund #trots #mooiwerk #helmond #surveillancehond #politiehonden #inbrekers

FC CASTRICUM ⚽️ DE CLUBLIJN . . Als trotse sponsor van @fccastricum hebben wij de gehele NIEUWE CLUBLIJN in de winkel hangen maar is ook te bestellen op de vernieuwde webshop!! www.fccastricum.clubwereld.nl . . Koop bijvoorbeeld een regenjas met gratis clublogo met daarop ook je naam! Of toch dat jasje met capuchon.. omdat die lekker warm is doordat hij van binnen met fleece gevoerd is! Ook gaaf met logo én initialen!! Misschien toch liever een rugzak of sporttas... alles is mogelijk, kijk op de webshop of kom gezellig langs! . . Clublogo is altijd GRATIS! Naam of initialen is €1,50 per letter! Meteen klaar terwijl u wacht! . . Deze actieprijzen op de actieflyer zijn geldig t/m 31-10-2018!! Daarna krijgt u weer 10% korting! We zien u graag in de winkel! . . #voetbal #fccastricum #castricum #soccer #voetbalclub #clublijn #clubkleding #sport #intersport #beverwijk #team #club #bedrukken #team #voetballen #jako #samenwerking #clubwereld #nieuw #webshop #sport #intersportveldhuis #sporttothepeople #clublogo #sponsor #trots

De aroma’s kunnen zich hierin dan op de juiste wijze ontwikkelen, waardoor de smaak en de geur het beste tot uiting komen. Spaar daarom tot en met 31 december 2018 voor de stijlvolle wijnglazen van Schott Zwiesel! 💫 Lees ons blog voor alle info, link in bio.

Een nieuwe interieurtrend die we de laatste tijd steeds vaker voorbij zien komen is de wereldkaart. Wereldkaarten zijn er in allerlei soorten en maten, zodoende is er voor iedereen wel een passende kart te vinden. Lijkt zon hippe wanddecoratie jou ook wel wat? Lees dan snel verder en doe inspiratie op over de verschillende soorten wereldkaarten. #happinessfromme #Mamablog #lifestyleblog #linkinbio #bloggen #blogger #samenwerking #winactie #wereldkaarten #home #decoratie

Samenwerking gezocht! Op 19 september heb wij onze BRUIDSSHOW. Wij zoeken nog partners om die avond mee samen te werken o.a. bruidsfotograaf, bloemist etc. Lijkt dit je leuk? Wij hebben gemiddeld 500 bruidjes per jaar en deelname is gratis.! #samenwerking #trouwbranche #huwelijk #trouwen2019 #trouwjurk #bruidsjurk #jemooistedag #ido #sayyes #justmarried #newlyweds P.s dj-visagie-bruidstaart hebben we al!

SNEAK PREVIEW👀 Beleef nostalgie aan de Berkel en ga tijdens het Berkelfestival terug naar de jaren ’40, ’50 en ’60 in Museum de Scheper. 🤠 Herman & Betsie nemen u mee terug in de tijd, naar de jaren ’40, ’50 en ’60! Bij Schoonebeek wordt aardolie gevonden en de melk wordt gepasteuriseerd. De nylonkous verovert de markt, Pat Boone klinkt uit de jukebox en Nederland luistert massaal naar de Bonte dinsdagavondtrein.🎶 Museum de Scheper neemt u mee naar een tijd waar geluk nog heel gewoon is. U vindt er stijlvolle kleding, sfeervolle scenes en bijzondere objecten. Als hoogtepunt is er op 25 augustus een modeshow met kleding uit deze tijd. Ook de kleding van de laatste berkelschipper is onderdeel van de show! 📣 Kom tijdens het Berkelfestival ook naar Museum de Scheper en ga terug naar de jaren ’40, ’50 en ’60! Met wie ga jij? 😀 👉Klik hier voor alle informatie: https://berkelfestival.eu/museum-de-scheper/ 💡Of bezoek alvast het youtube kanaal van Museum de Scheper! #berkelfestival #berkel #rivier #verbinding #samenwerking #borculo #zutphen #almen #lochem #eibergen #rekken #gemeenteberkelland #gemeentezutphen #gemeentelochem #waterschaprijnenijssel #coesfeld #vreden #gescher #billerbeck #stadtlohn #achterhoek #jedoethetindeachterhoek #cultuurzomer #ontdekken #museum #modeshow #nostalgie

Design en maak je eigen meubel! Van 27-31 aug maak je hem zelf in #walhallab #groningen elke dag van 9.30 - 16.30 u. Vol=vol dus meld je snel aan: walhallabgro@gmail.com #samenwerking #kennis #vrijwilligerswerk #makersplace #techniek #zagen #gereedschap #diy #verveling #watisertedoen #jongeren #design

Follow us social media accounts


This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All InstagramTM logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.